Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Utbildning
  3. /
  4. Grundskolan

Grundskolan

Välkommen till grundskolan vid
Björneborgs svenska samskola

I vår skola får nyfikna och kreativa barn växa till modiga ungdomar som har beredskapen att möta olikheter med empati och som tar ansvar för sig själv och andra. Det är en unik skolmiljö med en stark samhörighet där eleverna ges möjligheter att utveckla sina styrkor tillsammans med engagerade lärare.

Av nyfikna barn växer modiga ungdomar

Björneborgs svenska samskola, BSS är en privat skola grundad 1892. Grundskoleklasserna 1–9 ingår i den lärostig som sträcker sig från daghemmet till gymnasiet.

En stark vi-anda

Den starka vi-anda som genomsyrar vår skola inkluderar såväl elever, personal och familjer. Lekkamrater från daghemstiden blir klasskamrater och under årens lopp blir vänskapsbanden mycket starka, ofta livslånga.

Vår skola har cirka 350 elever och lärarna samt övrig personal utgör cirka 60 personer. Vi har en central roll i Björneborgs svenskspråkiga kulturarv och skolans huvudman, Svenska Kulturfonden i Björneborg, arbetar för flerspråkighet, livslångt lärande, tolerans och jämlikhet i staden och i hela Satakunta.

Vi ger elever förutsättningar att förstärka sin språkliga och kulturella identitet i ett mångkulturellt samhälle.

Du hittar oss vid Liisantori i hjärtat av Björneborg

Se skolans kontaktuppgifter