Hoppa till innehåll
Porin BSS-lukiossa edistetään opiskelijoiden monikielisyyttä

Undervisningen i vårt gymnasium

Gemenskapens gymnasium

Du märker den hemtrevliga känslan redan vid dörren. Känslan sitter verkligen i väggarna. Men så har också de flesta av våra studerande känt varandra sedan barnsben. Den gemenskapen är guld värd i skolans ambitiösa läroplan.

Ett konkurrenskraftigt kursutbud

Vi vinnlägger oss om att erbjuda våra studerande högklassig undervisning och ett konkurrenskraftigt utbud av kurser. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med andra skolor och erbjuda våra studeranden flexibilitet i deras studieupplägg. Vårt gymnasium följer principerna för den nationella läroplanen.

Eftersom Björneborg är övervägande finskspråkigt har Björneborgs svenska samskola ett viktigt regionalt utbildningsuppdrag, inte minst när det gäller att upprätthålla och förstärka det svenska språket och den svenska kulturen. Vidare är vi ett viktigt fönster mot Norden.

Vår läroplan kan du läsa här:

Fruktbara samarbeten

Vi samarbetar med andra skolor i Björneborg, till exempel de finska gymnasierna och Satakunta Sports Academy och med skolor på andra språköar i Tammerfors, Uleåborg och Kotka. Vidare gynnas våra studerande av skolans samarbete med yrkeshögskolan Arcada och inom gymnasienätverket Gnet, vilket ger ett ökat kursutbud på nätet.

Aktuell boklista

Information om studentexamen

Studentexamensnämnden
Studentexamensnämndens kursprovsystem Abitti

Våra samarbetspartner

GNets distanskurser
Satakunta Sport Academy
Svenska Samskolan i Tammerfors
Svenska Privatskolan i Uleåborg
Kotka Svenska Samskola

Porin BSS-lukion opetuskieli on ruotsi