Hoppa till innehåll

BSS godkändes som IB-kandidat

International Baccalaureate Organization (IBO) har godkänt Björneborgs svenska samskolas ansökan om att bli en IB-kandidat.

International Baccalaureate Diploma Programme är ett internationellt utbildningsprogram för andra stadiet som finns i över 150 länder. En IB-examen är en universitetsförberedande utbildning som ger färdighet att studera i Finland och globalt. Undervisningen på IB-linjen går på engelska.

För Björneborg betyder beskedet i praktiken att man nu kan ansöka om ett utvidgat undervisningstillstånd av undervisnings- och kulturministeriet. Först efter det kan bekräftas att ett IB-gymnasium inleder sin verksamhet i Björneborg.

Också kandidatskapet är en betydelsefull milstolpe.

– Ett massivt grundarbete med olika utredningar har pågått i bakgrunden, för att kunna erbjuda undervisning enligt IB-kriterier. Samarbetet med Björneborgs stad har och kommer förstås att ha en helt central roll, berättar SKiBs vd och BSS ledande rektor Martin Hartman.

Planeringen av undervisningen planeras i tätt samarbete med staden, till vilken en internationell gymnasieutbildning skulle ha mycket stor betydelse med tanke på hela landskapets dragkraft och livskraft.

– Här önskar vi förstås att hela landskapet inklusive beslutsfattare och näringsliv ska vara med och övertyga också statens beslutsfattare om att ett IB-gymnasium faktiskt behövs i Björneborg, säger Hartman.

Ett IB-gymnasium i Björneborg skulle vara det första internationella gymnasiet i Satakunta.