Hoppa till innehåll

Synergies of Sound turnerar i Björneborg

Projektet Musikutbildning i Finland genomför sin andra gemensamma turné i januari och februari 2023.

På scenen står musikstuderande från utbildningarna YA! Musik, Åbo Akademi, Lappfjärds folkhögskola, Lärkkulla och Yrkeshögskolan Novia. Turnén går under namnet Synergies of Sound och visar upp vårt unika samarbete som är lika mångsidigt som artisterna själva. Egenskriven musik av skolornas studerande blandat med covers gör detta till en unik konsertupplevelse.

Konserterna är helt gratis och speltiden är ca en timme. I turnén deltar både musiker som ännu är mer i början av sin karriär och musiker som har hunnit studera eller musicera en längre tid, och kanske redan har gått en del av de studiestigar som projektet lyfter. Den gemensamma turnén är en viktig del av projektets mål att fungera som plattform för nätverkande utbildningar och studerande emellan. På turnén får studerande praktisk erfarenhet av många konserter under kort tid, av instudering av material, samarbete med nya personer på och vid sidan om scenen, och mycket mer. På detta vis är turnén också en värdefull erfarenhet för de unga musikerna.

Turnén börjar i Jakobstad 24.1 och fortsätter till Korsholm 25.1, Björneborg 26.1, Närpes 27.7. Efter en andningspaus över veckoslutet landar vi i Helsingfors 30.1, Grankulla 31.1, Åbo 1.2 och slutligen i Tammerfors 2.2.

Musikutbildning i Finland är ett samarbete mellan samtliga svenskspråkiga musikutbildningar i Finland.

Projektet strävar efter att förena, synliggöra och tydliggöra studiestigar inom musikbranschen på svenska i Finland.

Projektet startades i slutet av år 2019 som ett gemensamt projekt mellan DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland och musikutbildningsenheterna vid Lappfjärds Folkhögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Lärkkulla Music och Borgå Folkakademi. En gemensam turné genomfördes år 2020 med elever, studerande och personal från Lappfjärds folkhögskola, Lärkkulla folkakademi, Borgå folkakademi, Yrkeshögskolan Novia, och Yrkesakademin i Österbotten – YA! Musik. Turnén besökte Jakobstad, Karleby, Närpes, Kristinestad, Borgå, Pargas och Ekenäs, och nådde 1580 personer på 15 konserter. Efter projektets inledande gemensamma turné anslöt sig även Sibelius-akademin, Bildningsalliansen, Åbo akademi samt Yrkeshögskolan Arcada till projektet.

Projektets syfte är att att öka synligheten och intresset för de svenskspråkiga musikutbildningarna i Finland, samt att upprätthålla och utveckla sätt att nå utbildningarnas målgrupper genom bland annat sociala kanaler, skolbesök och att fortsatt höja engagemang, intresse och synlighet för musikutbildningarna. Samarbetet utgör en plattform för nätverkande utbildningarna emellan, såväl mellan utbildningsledare och lärare som mellan studerande, studenter och elever på utbildningarna. Genom projektet ser vi också möjligheten till starkare och givande samarbeten samt kollegialitet finlandssvenska musiker och musikutbildningar emellan.