Hoppa till innehåll

Undervisningen

Undervisningen i vår skola

I Björneborgs svenska samskola erbjuds eleverna en lärostig som sträcker sig från daghemmet ända till gymnasiet.

I vår undervisning följer vi den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Som en svenskspråkig skola är vårt uppdrag att ge eleverna möjlighet att växa upp som en del av den finlandssvenska kulturen och traditionen. Vi stöder också elever med finska som modersmål i deras språkliga utveckling i bägge språken.

Vi ger eleverna all nödvändig vägkost för att de ska kunna stärka sin språkliga och kulturella identitet och på så sätt känna sig delaktiga i ett mångkulturellt samhälle.

Läroplaner

Här kan du läsa ett sammandrag av läroplanen för den grundläggande utbildningen:

Den fullständiga läroplanen för den grundläggande utbildningen kan du läsa här:

Läroplanen för vår förskola kan du läsa här:

Verksamhet som stöder undervisningen

Vi har nolltolerans mot mobbning

I Björneborgs svenska samskola arbetar vi aktivt för att förhindra mobbning. Ett verktyg i det arbetet är KiVa-programmet.

Läs mer om vårt program för antimobbning

Vi är en Unesco-skola

Björneborgs svenska samskola är en av cirka 60 Unesco-skolor i Finland och en av ungefär 11 700 i världen. 

Unescos skolnätverk är världens största och genom att vara med i nätverket omsätter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program och riktlinjer. Bland annat främjar skolorna FN:s Agenda 2030 och man deltar i genomförandet av Unescos strategier och program för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

I Björneborgs svenska samskola ser vi samarbetet med Unesco och andra skolor som ett utmärkt sätt att synliggöra arbetet för hållbar utveckling och global fostran.

Unesco-skolorna i Björneborg och Birkaland bildar ett eget regionalt nätverk, PAX. Till nätverket hör också Kuninkaanhaan koulu i Björneborg, Oriveden lukio, Tampereen Normaalikoulu och Varalan Urheiluopisto i Tammerfors.