Skip to content
  1. /
  2. Koulu
  3. /
  4. Peruskoulu

Peruskoulu

Tervetuloa monikieliseen kouluun

Koulussamme uteliaista ja luovista lapsista kasvaa rohkeita nuoria. He osaavat kohdata erilaisuuden empatialla, kantaa vastuuta itsestä ja muista sekä toimia osana monikielistä kulttuuriympäristöä. Oppimista siivittää hyvä yhteishenki, innostavat opettajat ja mahdollisuus kehittyä omia vahvuuksia kuunnellen.

Uteliaista lapsista kasvaa rohkeita nuoria

Björneborgs svenska samskola, BSS on yksityinen ruotsinkielinen koulu, joka on toiminut Porissa jo vuodesta 1892 alkaen. Peruskoulumme luokat 1-9 ovat osa yhtenäistä monikielistä opintopolkua, joka alkaa päiväkodista ja jatkuu lukioon asti.

Vahva me-henki

Koulumme vahva me-henki yhdistää oppilaat, perheet ja henkilökunnan tiiviiksi yhteisöksi. Päiväkodin ryhmistä muodostuu koulussa luokkia, ja tuttu luokka pysyy samana lukioon asti. Oma yhteisö luo puitteet turvalliselle kasvulle ja elinikäisille ystävyyssuhteille.

Oppilaita koulussamme on noin 350 ja opetushenkilökuntaa noin 60. Meillä on keskeinen rooli Porin ruotsinkielisessä kulttuuriperinteessä. Kouluamme ylläpitävä säätiö, Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB, edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa.

Edistämme oppilaiden monikielisyyttä ja vahvistamme eri kielten ja kulttuurien arvostusta

Toimimme Porissa Liisantorin laidalla

Täältä löydät meidät