Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Arkivet

Arkivet

Vårt arkiv värnar aktivt om ett viktigt kulturarv

SKiB:s arkiv ansvarar för att bevara både historiskt material och material som stiftelsen löpande producerar. Arkivet betjänar lokal forskning och alla som är intresserade av Björneborgs svenskspråkiga historia.

Gott om material från daghemmet och skolan

Arkivet innehåller skriftligt material från samskolan och daghemmet, till exempel betyg, betygskopior och mötesprotokoll, årsberättelser, korrespondens och fotografier. Vårt arkiv förvaltar också material från flera svenskspråkiga föreningar och privatpersoner i Björneborg. Vi har också en stor samling av Björneborgs Tidning.

Vårt arkiv har en aktiv och viktig roll som informationsförmedlare och bevarare av kulturarv. Vidare är vi ett berättande arkiv som presenterar gångna tider. Både arkivmaterialet och arkivexpertisen används i undervisningen vid Björneborgs svenska samskola. Arkivet samarbetar också med en rad kulturinstanser i Björneborg.

Fotoutställning för att fira den 100-åriga stiftelsen

Mycket av arkivmaterialet presenteras för allmänheten. Jubileumsåret 2019 öpnades en stor fotoutställning i gångtunneln som förbinder Mikaelsgården med skolan. Utställningen omfattar närmare 200 historiska fotografier av samskolan, daghemmet, stiftelsen och det svenskspråkiga föreningslivet i Björneborg.

Ta kontakt

Anna Kyhä-Mantere

utvecklingsdirektör
040 742 5199
anna.kyha-mantere@skib.fi