Hoppa till innehåll

Kreativ i dag,

Modig i morgon

Björneborgs svenska samskola

En svenskpråkig lärostig från daghem till gymnasiet

Vilka kunskaper behövs i framtidens värld? Vi i Björneborgs svenska samskola tror att vår naturliga nyfikenhet på världen och vår öppenhet för nya erfarenheter utgör en viktig grogrund för kreativitet: förmågan att skapa nytt och lösa utmaningar då de dyker upp.

Vi erbjuder ditt barn en enhetlig och flerskpråkig lärostig från daghemmet till grundskolan och vidare till gymnasiet. Från 1 år till 19 år tar varje barn del av en trygg skolmiljö med nordisk inramning.

Av nyfikna barn växer modiga ungdomar

Björneborgs svenska samskola är en privat skola grundad 1892. Skolans huvudman, Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB arbetar för flerspråkighet, livslångt lärande, tolerans och jämlikhet i staden och i hela Satakunta.

Daghemmet

Vårt daghem är en trygg uppväxtmiljö som uppmuntrar till nyfikenhet. Barnen får prova på nytt och utvecklas enligt den individuella språkstigen och planen för småbarnspedagogik.

Läs mer

Grundskolan

Hos oss växer nyfikna och kreativa barn till modiga ungdomar. Det är en skolmiljö med stark vi-anda, engagerade lärare och en miljö som låter eleverna utveckla sina styrkor.

Läs mer

Gymnasiet

Lärostigen vi erbjuder sträcker sig ända till gymnasiet. Under åren knyter eleverna starka vänskapsband och tillsammans växer de från kreativa barn till modiga ungdomar som kan uttrycka sig och tänka självständigt.

Läs mer

I slutet av lärostigen har ditt barn:

  • Förmågan att tänka självständigt och uttrycka sig på god svenska
  • Modet att förverkliga sina idéer och agera som en förebild
  • En stärkt nordisk identitet
  • Starka vänskapsband som bibehålls livet ut

BSS öppnar dörren till en värld full av möjligheter

Vi utvecklar vår verksamhet

Björneborgs svenska samskola ligger vid Liisantori, i hjärtat av Björneborg. Som bäst genomgår skolan en grundrenovering och skolans verksamhet pågår i tillfälliga utrymmen. Eleverna äter lunch i Mikaelsgården på Mikonkatu. BSS Daghemmet hittar du också där. Noggrannare kontaktuppgifter hittar du nedan.

I och med grundrenoveringen kommer skolans utrymmen förnyas totalt och skolan kommer att utvidgas mot Eteläpuisto. Från och med 2026 kommer skolan att återvända till sina egentliga utrymmen. I den nya delen av skolan ska gymnasiet få sina egna undervisningslokaler. Nybygget rymmer också en del specialklasser och ett för allmänheten öppet Kulturhus. I framtiden bildar dessa tillsammans SKiB-campus.

Kuva: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio

Björneborgs svenska samskola i över 130 år

Läs mer om skolans historia

Skolan får nya undervisningslokaler

SKiB:s nya campus kommer att rymma undervisningslokaler för skolan samt kulturlokaler för alla björneborgare i hörnet av Mikonkatu och Eteläpuisto, bland annat bibliotek, utställningslokaler, kafé och en evenemangssal.

 

Läs mer om vårt campus