Hoppa till innehåll

Fakturering

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

E-fakturor

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr, 0225051-3
E-fakturaadress: 003702250513
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt via Maventa från ert e-faktureringsprogram bör ni använda den här förmedlarkoden.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor som skickas per e-post ska inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, ska dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-postfakturor: 02250513@scan.netvisor.fi

  • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, men varje faktura ska vara en enskild pdf-fil. Alla filer måste ha olika namn..
  • En enskild e-postfaktura får vara högst 5 MB.
  • PDF-filerna bör vara av PDF-version 1.3 eller nyare.
  • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
  • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
  • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd inte specialtecken då ni namnger filerna.

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren ska adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad 19 7/10 19 av Hjalmar Widbom sr
02250513
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som ska skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
  • För att informationen på fakturan ska vara tydligt läsbar ber vi er att bara använda svart färg på vit botten.
  • Vänligen använd inte stift eller gem när ni skickar fakturor till skanningstjänsten.

Y-tunnus 2250513