Hoppa till innehåll

Utbildning, Kultur och Gott åldrande

Om stiftelsen SKiB

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB är en oberoende, privat stiftelse som sedan 1919 arbetar för att främja svenska kultursträvanden i Björneborg och Satakunta.

Vi arabetar med tre delområden: utbildning, kultur och gott åldrande.

Som huvudman för Björneborgs svenska samskola, BSS och daghemmet arbetar SKiB för flerspråkighet och livslångt lärande inom en nordisk kulturram. SKiB stöder också regional kultur och erbjuder seniorboende i Björneborg.

SKiB i över 100 år: Språklig mångfald och välmående i Björneborg och Satakunta sedan 1919

Vi jobbar för livslångt lärande, välmående och en språklig mångfald i Björneborg

Barnen och eleverna i vårt daghem och i vår skola växer upp till flerspråkiga ungdomar som står väl rustade för framtiden. Vi stöder fördomsfritt lokal kultur och vi hjälper seniorer till en aktiv vardag som präglas av gemenskap. 

SKiB har flera särdrag: vi står för flerspråkighet och mänskliga värderingar, vi har professionell personal, vi är engagerade och flexibla, vi erbjuder högklassiga lokaler och ett brett kulturutbud. Vi möter alla som individer och visar dem uppskattning och respekt.

Vi delar ut understöd

SKiB delar varje år ut understöd till samfund med verksamhet på svenska och för projekt som främja de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd

SKiB delar ut understöd

Arkivet betjänar lokal forskning

SKiB:s arkiv innehåller gott om material från samskolan och daghemmet, till exempel betyg, betygskopior och mötesprotokoll, årsberättelser, korrespondens och fotografier. Vårt arkiv förvaltar också material från flera svenskspråkiga föreningar och privatpersoner i Björneborg samt en stor samling av Björneborgs Tidning. Arkivet betjänar lokal forskning och alla som är intresserade av Björneborgs svenskspråkiga historia.

Arkivet