Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Utbildning
  3. /
  4. Anmälan av ny elev

Välkommen till BSS!

Sök till oss

En plats i förskolan

Om ditt barn redan går på BSS Daghemmet kan du ansöka om en förskoleplats via Wilma. Om ditt barn behöver en plats i eftermiddagsverksamheten Lillis kl. 12.15–17.00 ansöker du om en plats i Lillisgruppen via Wilma. Läs mer här:

Om ditt barn inte går på BSS Daghemmet ansöker du om en förskoleplats med BSS egen blankett. Om ditt barn behöver en eftisplats kl. 12.15–17.00 ansöker du om en plats i Lillisgruppen via BSS egen blankett:

Mer information om förskolan ger lågstadiets rektor Patrik Grannas,
044 748 5784, patrik.grannas@bjss.fi.

Mer information om lillisverksamheten ger chef för småbarnspedagogik Jennie Lipasti, 044 986 5300, jennie.lipasti@bjss.fi.

Vill ni ansöka om plats i BSS Daghemmet? Det kan man göra här.


Ansökan om plats på grundskolans första klass

Om ditt barn går på Björneborgs svenska samskolas förskola görs ansökan till skolan via Wilma.

Om ditt barn inte går på Björneborgs svenska samskolas förskola görs ansökan med den här blanketten:

Mer information om skolansökan ger lågstadiets rektor Patrik Grannas,
044 748 5784, patrik.grannas@bjss.fi.


Anmälan till eftis för elever på årskurserna 1 och 2

Ansökan till eftisverksamheten vid Björneborgs svenska samskola görs med Björneborgs stads elektroniska blankett.

Mer information om eftisverksamheten ger eftiskoordinator Gloria Romlin, 044 701 5267, gloria.romlin@bjss.fi.


Anmälan till grundskolans årskurser 2–6

Mer information ger lågstadiets rektor Patrik Grannas, 044 748 5784, patrik.grannas@bjss.fi.


Anmälan till grundskolans årskurser 7–9

Mer information ger högstadiets rektor Susanna Blomquist, 044 243 2531, susanna.blomquist@bjss.fi.


Behöver ditt barn skolskjuts?

Eleverna i Björneborgs svenska samskola har möjlighet till gratis skolskjuts om skolvägen är:
– över tre kilometer för förskoleelever och elever i klass 1–3
– över fem kilometer för elever i klass 4–9