Hoppa till innehåll
 1. /
 2. Kultur
 3. /
 4. Campus

SKiB-campus

Ett pulserande hjärta med kultur och bildning för alla björneborgare

Nya SKiB-campus reser sig på paradplats i hörnet av Mikonkatu och Eteläpuisto.

Den anslående byggnaden kommer att rymma skolans undervisningslokaler och kulturlokaler för alla björneborgare: bland annat ett bibliotek, utställningslokaler, ett kafé och en evenemangssal.

Observationsbild av fasaden till Kulturhuset från Eteläpuisto. Bild: JKMM Arkkitehdit
Kampus Mikonkatu
Observationsbild av fasaden till SKiB-campus från Mikonkatu. Bild: JKMM Arkkitehdit
Observationsbild av Kulturhusets kafé. Bild: JKMM Arkkitehdit
Observationsbild av gårdsaulan under gymnastiksalen. Bild: JKMM Arkkitehdit

Vi ses på campus!

SKiB-campus blir ett centrum för kultur och bildning som välkomnar alla björneborgare..

SKiB-Campus kommer att bestå av en helhet som är ett halvt kvarter stort i kärnan av Björneborg. Skolans utrymmen kommer att grundrenoveras i sin helhet och ytterligare byggas ett nybygge i hörnet av Mikonkatu och Eteläpuisto. Nybygget innefattar såväl skolans utrymmen som ett för allmänheten öppet Kulturhus med restaurang- och kaféutrymmen, ett bibliotek och en sal för varierande bruk, såsom olika evenemang och utställningar.

– I nuläget når vi de familjer, barn och unga som är intresserade av det svenska språket samt seniorer genom vårt boendekoncept för dem. Men den arbetsföra befolkningen som kunde konsumera kultur eller delta i språkkurser, saknar ännu en plattform. Kulturhuset på SKiB-campus ändrar situationen här, berättar Anna Kyhä-Mantere, som är utvecklingsdirektör vid Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB.

Observationsbild av evenemangssalen, som kan delas i två delar. Bild: JKMM Arkkitehdit

När Kulturhuset står färdigt kommer det att ha en betydelsefull roll både i gatubilden i Björneborg och som en plats med öppna dörrar för alla.

Tanken är att man i framtiden kan ordna olika slags evenemang i Kulturhuset, såsom konserter, teaterföreställningar, möten, utställningar samt minder mässor, eftersom utrymmena kan justeras enligt användning. Förstås kommer vi också själva producera innehåll i en större utsträckning, säger Kyhä-Mantere.

Gymnasiet flyttar till nya delen, utrymmen för IB finns likväl

Parallellt med nybygget kommer skolans utrymmen att grundrenoveras i sin helhet. Gymnasiet får helt nya utrymmen i skolans nya del, där det också finns rum för ett IB-gymnasium, som befrämjas som ett skilt projekt tillsammans med Björneborgs stad.

– Vi arbetar för att i framtiden också ha ett IB-gymnasium i Björneborg. Det skulle stöda stiftelsens egna målsättningar angående flerspråkighet, men också hela stadens livskraft, säger BSS ledande rektor och SKiB:s vd Martin Hartman.

Observationsbild på gymnasiets nya undervisningsutrymme. Bild: JKMM Arkkitehdit

Campusbygget utnyttjar hållbara och moderna teknologier

I planeringen av SKiB-campus har man haft sikte på framtiden och därför har hållbara lösningar förespråkats. Hela hustekniken planeras så att högsta möjliga verkningsgrad uppnås.

– Det betyder att vi just i denna helhet valt en kombination av sol-, jord- och fjärrvärme. Dessutom får vi en automatiserat styrsystem som anpassar husautomationen enligt väderförhållanden, berättar fastighetschef Kimmo Ankelo.

Tillfälliga skolutrymmen hittades nära

Byggarbeten uppskattas ta omkring två år.

– Skolan har flyttat till tillfälliga utrymmen då byggarbeten inleddes i somras (2023). Det betyder att skolgången inleddes hösten 2023 hybridt i följande utrymmen: Liisanpuistogamla Handelsläroverket och Mikaelsgården. Tack vare de korta avstånden bildar byggnaderna tillsammans en fungerande helhet, som rubbar elevernas och personalens vardag så lite som möjligt, berättar Hartman.

Observationsbild på skolans aula i andra våningen. Bild: JKMM Arkkitehdit

De nya byggnaden och de nuvarande skolhusen kommer att bilda en helhet, ett campus som ska betjäna cirka 500 elever, daghemsbarn och anställda samt stiftelsens seniorverksamhet och givetvis stadens alla kulturintresserade.

SKiB-campus har planerats under åren 2021-2022 och förverkligas under åren 2023-2025 med följande samarbetspartners:

 • Huvudentreprenör MVR Oy
 • Projektledning: Prepon Oy
 • Arkitektur och gårdsplanering JKMM Arkkitehdit Oy
 • Strukturplanering A-insinöörit Suunnittelu Oy
 • LVIAS och SPR-planering, husteknik Sweco Talotekniikka Oy
 • Akustik och AV-planering Akukon Oy
 • Projektledning under planeringsfasen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 • Övriga medarbetare: Timantti-Nieminen, Vehmasputki Oy, Ilmastointi Salminen, Mekeltek Oy, Trentec Oy, Paloff Sammutusjärjestelmät Oy

Projektets budget (utan moms) är ca 38 miljoner euro. Den finansieras av Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB. Projektet understöds av Svenska Kulturfonden (för Kulturhusets del) och av Business Finland (för energilösningar).

Observationsbild om hur campushelheten kommer att se ut uppifrån. Bild: JKMM Arkkitehdit
SKiB:s Kulturhus byggs i hörnet av Eteläpuisto och Mikonkatu, på den tomt som i bild upptas av det blåa trähuset. Nybygget och de nuvarande skolbyggnaderna (bakom till vänster) kommer att bilda en ny helhet. Bild: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio

Färdiga planer och övrigt material av SKiB-campus

Ta kontakt

ANNA KYHÄ-MANTERE
utvecklingsdirektör
040 742 5199
anna.kyha-mantere@skib.fi

Här kan du se det vinnande förslaget

Bakgrund: JKMM Arkitekterna vann arkitekturtävlingen

Läs mer