Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Vårt mål

Våra målsättningar

För flerspråkighet och tolerans

Svenska Kulturfonden i Björneborg arbetar för att främja flerspråkighet, ett livslångt lärande, tolerans och en jämlik utveckling i Björneborg och Satakunta.

Vi arbetar med tre delområden:
Utbildning, kultur och gott åldrande

Grundarens vilja: att stöda skolan

SKiB är huvudman för Björneborgs svenska samskola (BSS) och BSS Daghemmet. Det innebär att barnen erbjuds en lärostig som sträcker sig från daghemmet ända till gymnasiet.

SKiB:s grundare Hjalmar Widboms önskan var att stiftelsens främsta uppgift skulle vara att understöda Björneborgs svenska samskola. Widbom ansåg att bildning var en av grundbultarna i en människas liv och genom utbildning hoppades han att bildningen skulle nå ut till alla samhällsklasser. I dag har vår skola verkat i över 130 år, hela tiden med Widboms önskan och vision för ögonen.

.

BSS sidor hittar du här

För det goda åldrandet

SKiB erbjuder senioranpassade hyresbostäder i Björneborgs centrum: i allaktivitetshuset Mikaelsgården vid Liisantori och i det nya seniorkvarteret Trekoli. Vår egen verksamhetskoordinator ordnar program och hjälper de boende i åldersrelaterade frågor på de båda seniorboendena.

SKiB:s seniorverksamhet fick sin början 1960 då affärsmannen Werner Petrell testamenterade en stor del av sin egendom till Svenska Kulturfonden i Björneborg. Enligt Petrells önskan grundades fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg. I dag uppfyller vi Petrells vilja genom det unika verksamhetskonceptet Gott åldrande, vars hörnstenar är boendLegemenskap och en verksamhetskoordinator som ordnar aktiviteter för invånarna i de två seniorhusen.

Läs mer

En flerspråkig kulturmiljö för alla björneborgare

SKiB deltar aktivt i att bygga ett livskraftigt och framåtblickande samhälle som erbjuder mångsidiga upplevelser. Vår stiftelse grundades för att främja den svenskspråkiga kulturen i Björneborg med omnejd och det uppdraget har vi haft för ögonen i över hundra års tid. Vi understöder fördomsfritt flerspråkig kultur, vi samarbetar med både lokala och nordiska kulturinstanser, samtidigt som vi värnar om och vårdar våra rötter och vårt kulturarv.

Läs mer