Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Utbildning
  3. /
  4. Björneborgs svenska samskolas Understödsförening…

Understödsföreningen

Bli medlem i understödsföreningen

Björneborgs svenska samskolas Understödsförening r.f. grundades redan 1926. Tack vare föreningen kan BSS erbjuda sina elever det lilla extra. Hit hör utfärder och studiebesök, lägerskolor, idrottsevenemang, språkprojekt, konserter och teaterbesök.

Mål och verksamhet

Föreningens främsta syfte är att understöda skolans verksamhet. Föreningen arbetar också för kontakten mellan hem och skola.

Lärandet sker överallt – inte bara i klassrummet

Lärmiljöerna ska vara föränderliga, inspirerande, trygga, hälsosamma och mångsidiga. Välfungerande lärmiljöer främjar kommunikation och delaktighet. I läroplanen betonas att lärandet sker överallt – inte bara i klassrummet. Björneborgs svenska samskolas understödsförening r.f. finns till för att stöda den här verksamheten.

Utflykter och besök

Tack vare understödsföreningen kan BSS erbjuda sina elever det lilla extra! Vi har möjlighet att utvidga lärmiljöerna och ge våra elever variation i skolvardagen. Hit hör olika utfärder och studiebesök, lägerskolor, idrottsevenemang, språkprojekt, konserter och teaterbesök. Understödsföreningen kan också bidra med stöd så att vi kan satsa på ändamålsenliga digitala lösningar.

Bli medlem

Genom att du vill bli medlem i föreningen bidrar du till att vi också i fortsättningen kan sätta lite guldkant på tillvaron. Medlemsavgiften är endast 10 € per år. Det är en liten insats med tanke på den förmån ditt barn får!

Vi är glada att få dig med som medlem! Meddela klassläraren att du vill bli medlem.

Välkommen med!