Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Boende
  3. /
  4. Vanliga frågor

UKK

Vanliga frågor

Vi har samlat ihop svaren på de vanligaste frågorna om vårt seniorboende. Ifall du inte hittar svar på din fråga, kan du alltid vara i kontakt med seniorkoordinatorn.

Mikaelsgården i Björneborgs centrum har 24 seniorbostäder och seniorkvarteret Trekoli har 28 bostäder i två hus: Hilla och Torkel. Bostäderna passar för självständigt boende för de som fyllt 55 år.

Verksamhetskoordinatorn är en av hörnstenarna i vårt Gott åldrande -koncept som understöds av Werner Petrells fond. Koordinatorn ordnar gemensamt program och hjälper de boende i åldersrelaterade frågor, till exempel hur man får nödvändiga seniortjänster av staden eller privata sektorn om man behöver stöd för att kunna bo självständigt.

Nej, vi erbjuder inte serviceboende. Seniorbostäderna är avsedda för självständigt boende. Vår verksamhetskoordinator är på plats under dagtid, men vi erbjuder inte exempelvis vårdpersonal.

Mellan 56 och 93 år.

Vi erbjuder service och verksamhet på både svenska och finska. För tillfället är de flesta av våra hyresgäster finskspråkiga.

Vårt Gott åldrande -koncept bygger på gemenskap som en kungstanke. Vi betonar verksamhet och program för alla som vill delta. Vi ordnar gruppgympa, teater- och konsertbesök, vi visar opera- och balettinspelningar, vi ordnar konst- och hantverksklubbar, vi firar högtider och fikar tillsammans. Vi får också besök av barngrupper från daghemmet.

Bekanta dig med Trekolis månadsprogram

Bekanta dig med Mikaelsgårdens månadsprogram