Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Kultur
  3. /
  4. Mediebank

Mediebank

Vill du berätta om vårt samarbete?

Har du fått understöd av SKiB? Eller kanske ska du skicka ut ett pressmeddelande? Här hittar du logotyper och vår presentationstext.

SKiB-logotyperna

Vår logotyp kan användas i material som presenterar projekt som har fått stöd av oss. För digitalt material lämpar sig rgb-formatet medan cmyk-formatet passar tryckt material.

Här kan du ladda ner våra logotyper

Presentationstext

Vi önskar att understödsmottagare och samarbetspartner bifogar följande presentation i pressmeddelanden och annat material som rör stiftelsen.

Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) är en oberoende, privat stiftelse som sedan 1919 arbetar för att främja svenska kultursträvanden i Björneborg och Satakunta. Som huvudman för Björneborgs svenska samskola arbetar SKiB för flerspråkighet och livslångt lärande inom en nordisk kulturram. SKiB stöder också regional kultur och erbjuder seniorboende i Björneborg. Mer information: www.skib.fi

För mer material, ta gärna kontakt

Anna Kyhä-Mantere

utvecklingsdirektör
040 742 5199
anna.kyha-mantere@skib.fi