Hoppa till innehåll

Kulturfrämjare i dag, vägvisare i morgon

Konst och kultur bidrar till välmående

SkiB är med och bygger ett livskraftigt och framåtblickande samhälle som erbjuder mångsidiga upplevelser för alla.

Vi stöder fördomsfritt flerspråkig kulturverksamhet och vi samarbetar med både lokala och nordiska kulturnätverk. Vidare värnar vi om våra rötter och vår historia genom att bevara och förädla ett värdefullt kulturarv.

Björneborg får ett nytt Kulturhus

Svenska Kulturfonden i Björneborg har nu inlett en storsatsning, ett nytt Kulturhus. Huset som är en del av SKiB-campus, som ska rymma skolans undervisningslokaler och kulturlokaler för alla björneborgare, bland annat bibliotek, utställningslokaler, kafé och en evenemangssal.

Läs mer om vårt campus

SKiB delar ut understöd

SKiB delar varje år ut understöd till samfund med verksamhet på svenska och för projekt som främja de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd.

Läs mer om understöden