Hoppa till innehåll
 1. /
 2. Kultur
 3. /
 4. Beviljade understöd

Projekt som SKiB har understött

Beviljade understöd

 • Anni Saisto, 10 000 euro, för att kartlägga konstnären Richard Halls produktion till en utställning och för vidare forskning.
 • Dhamal World Collective, 2 100 euro, för konserter med musik från Indien och Svenskfinland med musikerna Charlotta Kerbs och Sanjay Khan.
 • ES Voices, 4 000 euro, för konsert i Raumo av Emma Salokoski Voices och en brittisk manskör A Fistful of Spookies. Hälften av materialet är på svenska.
 • Kokemäen Pohjola-Norden, 2 800 euro, för direktionsmöte i Björneborg med vänorter från Sverige, Norge och Danmark.
 • MirjazZ, 3 300 euro, för en serie jazzkonserter på finska och svenska.
 • Rapajööti, 1 000 euro, för Narraus – en festival om mångfald, äventyr och internationalism på kortvågsstationen i Väinölä med start den 10 augusti.
 • Rick Edenvall, 150 euro, för svenskstuderandes besök i Villa Mairea.
 • Satakunnan Elävän kuvan keskus, 2 000 euro, för dokumentärfilm om vänskap av två funktionsnedsatta personer med olika språkliga bakgrund.
 • Satakunnan museo, 5 000 euro, för att producera en video till utställningen ”Porin piirtäjät – Fagerholm & Nordman” hösten 2024.
 • Sofianna Salmi, 2 650 euro, för interaktiva dansteatern ”Igelkotten Sune och det fantastiska spektaklet”.
 • Soroptimist international Pori, 1 000 euro, för konstutställning med lyrik i gallerian Porin Saskiat 11-12/2024.
 • Svensk Damafton i Björneborg, 4 100 euro, för arrangemang av Svensk Damafton i Björneborg 2024.

Nästa gång kan projektbidrag sökas i oktober 2024. Mera information om våra bidrag finns på skib.fi/understod.

 • Arbetsgruppen Coven (Sarah Blosseville, Emelie Luostarinen, Jos Nyren, Iida Pii, Astrid Strömberg), 1 500 euro för en utställning vid Poriginal Galleria 23.9-10.10.2023.
 • Arbetsgruppen Self Love Club (Matilda Vihlman, Petronella Lukka), 3 000 euro, för att planera och producera med hjälp av bildkonst och ergoterapi en kortlek som stöder 7-12 -åriga barn att lära sig känna och uttrycka sina känslor och behov samt älska sig själva.
 • Teater Kojan, 5 000 euro, för teaterns tvåspråkiga turne med föreställningen ”Wear it like a crown” samt en temarelaterad dramaworkshop, som örverkligas i olika gymnasier i Satakunta.
 • Arbetsgruppen Aléa (Annika Lyytikäinen, Aurora Visa), 2 000 euro, för att uppföra finlandssvensk folkmusik i skolor i Satakunta.
 • Audun Nedrelid, 1 500 euro, för framförande av den audiovisuella konserten ”Fragment från ett sekel” i Björneborg hösten 2023.
 • Mathias Sandberg, 1 200 euro, för att med Mathias Sandberg trio ge en jazzkonsert i Björneborgstrakten hösten 2023.
 • Satakunnan musiikkijuhlat ry, 15 000 euro, för att framföra operan Lilla Slavinnan av Bernhard Henrik Crusell, i Björneborg i oktober 2024.
 • Folktinget, 10 000 euro, för deltagande i SuomiAreena i Björneborg 27.-30.6.2023.
 • Estrad Evenemang, 7 000 euro, för projektet ”Kul på svenska”, som innefattar språkföreställningar i förskolor i Satakunta.
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, 6 200 euro, för arrangemangen av den valfria kursen i svenska: Hälsa och välfärd på svenska, 2 sp.
 • KultAd/Tjolahåpp!, 3 500 euro, för tvåspråkig musikpedagogisk implementering och fortbildning för småbarn, i januari-februari 2024 i Björneborg med omnejd.
 • Porin kaupunkikeskusta ry, 15 000 euro, för arrangemangen av evenemanget Valon Pori 2023-2024.
 • Arbetsgruppen Svensk damafton i Björneborg, 3 000 euro, för arrangemang av Svensk Damafton i Björneborg i oktober 2023.
 • Arbetsgruppen Sensommar Filmfestival (Anni Fahler, Laura Asmala, Severi Koivusalo), 15 000 euro, för produktion av en tvåspråkig filmfestival, Sensommar Filmfest i Räfsö, Björneborg, den 24.-26.8.2023.
 • Segelföreningen i Björneborg, BSF, 10 000 euro, för att återställa och underhålla Kallos fyr för allmänheten som en sjöhistorisk byggnad.

Nästa gång kan projektbidrag sökas i oktober 2023. Mera information om våra bidrag finns på skib.fi/understod.

 • Arbetsgruppen Fyrtio år efter: 2 000 euro för arrangemangen av en paneldiskussion om flerspråkighet i Björneborg.
 • Arbetsgruppen Jonne Grans och Miikka Hakomäki: 2 900 euro för konsertturné i Satakunta.
 • Arbetsgruppen Svensk Damafton i Björneborg: 3 500 euro för arrangemangen av evenemanget.
 • Barnkulturcentret Kruunupää, Pekbok -arbetsgruppen: 2 350 euro för pekbok på svenska samt kombinerad färgbad/språkbad i Björneborg.
 • Estrad Evenemang: 8 000 euro för uppträdanden i finska skolor i Satakunta samt BSS.
 • Gallen-Kallela Museet: 6 000 euro för arrangemangen för ett seminarium om Gallen-Kallelas tid i Björneborg.
 • Lehtinen Juha-Pekka: 800 euro, för utvidgning av Melodiköket-konceptet för seniorer.
 • Lottaperinne Pori ry :2 000 euro, för föreningens historik.
 • Maritimt kulturarvscenter/Eurajoki: 4 000 euro, för forskning av Scylla-båtar.
 • Meri-Porin seurakunta: 1 000 euro, för arrangemangen av Kanelbulledagen i Räfsö.
 • Ojanen Risto: 2 000 euro för bearbetning av historik om Porin teatteri.
 • Palmgrenkvartetten: 2 000 euro för inspelning av Selim Palmgrens stycken.
 • Pohjola-Norden Rauma: 1 000 euro för föreningens historik.
 • Porin kaupunkikeskusta ry Porikorttelit: 25 000 euro för arrangemangen av evenemanget Valon Pori, i samarbete med SKiB.
 • SAMK: 3 500 euro för studieresa på svenska.
 • Selim-filmens arbetsgrupp: 3 100 euro för visningar ar film.

Vi har understött den årliga teaterfestivalen för fria teatergrupper. Festivalföreställningar hållits på teatrar, gator och kaféer i Björneborg ända sedan år 2000.

När Nationaloperans utbud för barn utvidgades med de populära föreställningarna Knattarnas konststunder kunde Barberaren i Sevilla från och med hösten 2018 också ges på svenska. Översättningen blev möjlig efter ett bidrag som SKiB beviljade Nationaloperan. Premiären på svenska ägde rum i Björneborg i september 2018. I samband med föreställningarna i Björneborg arrangerade Nationaloperan och SKiB också en diskussion om konstens och flerspråkighetens betydelse. Tack vare bidraget kunde man också hålla föreställningar i Esbo och på operan i Helsingfors.

Våren 2019 besökte Svenska nu-projektet Mikaelsgården och under dagen berättade journalisten Jasmin Lindberg om ungdomskultur och författaren Victoria Rixer presenterade sin bok Kriget, Pappa: Ett tillförlitligt sifferminne. Till evenemanget hörde workshoppar som ordnades i flera finskspråkiga skolor, bland annat jobbade eleverna med frågor kring språklig och kulturell identitet.

Svenska nu -workshop, Porin Lyseon lukio. Se video:
Jasmin Lindberg besöker elever i Björneborg och berättar om sin språkliga identitet och arbetet som journalist.

Inom ramen för SKiB:s hundraårsjubileum 2019 understödde vi Björneborgs stads anskaffning av teknik för konstisbanan på Liisantori.

Den folkkära tv-personligheten och författaren Mark Levengood bjöd i april 2019 på en helafton i Björneborg, kvällens program var skräddarsytt för en finskspråkig publik. Evenemanget var SKiB:s gåva till staden under stiftelsens jubileumsår 2019.

I slutet av november 2019 bjöd gruppen Vallila Klezmorim på en fantastisk konsert i Mikaelsgården. Gruppens medlemmar har grävt fram gamla inspelningar av traditionell östeuropeisk klezmermusik som de har använt för att återskapa den ursprungliga musikstilens autentiska ljudvärld och uttrycksfullhet. Repertoaren bestod bland annat av traditionella klezmerlåtar och folksånger på jiddisch.
Valeria Conte: klarinett, sång (Italien)
Antti Korhola: violin (Finland)
Juska Ojajärvi: dragspel (Finland)
Philip Holm: kontrabas (Finland)

SKiB hade glädjen vara med och arrangera en konsert med musikerna Jack Vreeswijk och Fredrik Furu på Porin Teatteris Studioscen..

Under 2018 ställde den ryska dockteaterkonstnären Viktor Anthonovs ut skisser och dockor från operan Croak på Björneborgs stadsbibliotek.

I ett stort samprojekt 2016–2017 undersökte man vilken effekt konst och kultur har på seniorers välmående. I projektet deltog 20 seniorer från Björneborg som besökte åtta olika kulturinstitutioner.