Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Utbildning
  3. /
  4. Unesco-skola

Unesco-skola

Vi är en Unesco-skola

Björneborgs svenska samskola är en av cirka 60 Unesco-skolor i Finland och en av ungefär 11 700 i världen. 

Målet med vår Unesco-arbete

Unescos skolnätverk är världens största och genom att vara med i nätverket omsätter skolorna i praktiken FN:s och Unescos program och riktlinjer. Bland annat främjar skolorna FN:s Agenda 2030 och man deltar i genomförandet av Unescos strategier och program för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

I Björneborgs svenska samskola ser vi samarbetet med Unesco och andra skolor som ett utmärkt sätt att synliggöra arbetet för hållbar utveckling och global fostran.

Unesco-skolorna i Björneborg och Birkaland

Unesco-skolorna i Björneborg och Birkaland bildar ett eget regionalt nätverk, PAX. Till nätverket hör också Kuninkaanhaan koulu i Björneborg, Oriveden lukio, Tampereen Normaalikoulu och Varalan Urheiluopisto i Tammerfors