Hoppa till innehåll
  1. /
  2. BSS Daghemmet
  3. /
  4. Vår språkstrategi

Vår språkstrategi

På svenska

i en trygg miljö

På vårt daghem pratar barnen både svenska och finska. Grundbulten i vår strategi är att stöda och uppmuntra barnen i bägge språken. I det arbetet är litteratur ett viktigt och roligt redskap, men vi hjälper också barnen på traven i vardagssituationer, som när vi ska klä på oss eller göra oss redo för maten. Och för oss vuxna är det härligt att se hur snabbt barnen suger åt sig nya ord och uttryck!

Vi arbetar tillsammans för att stödja barnens språk

Vi pysslar i små grupper, diskuterar med barnen och vi tipsar också föräldrarna om hur de kan stöda barnets språkutveckling. Om familjen är flerspråkig är det viktigt att alla vuxna har en positiv och nyfiken inställning till bägge språken. Där kan vi hjälpa med individuella tips och råd som passar olika familjesituationer.

En flerspråkig lärostig

Vårt daghem är startpunkten för en spännande lärostig ända upp till gymnasiet, där barnens kunskaper i svenska både stärks och utvecklas till en nivå som gör det möjligt för dem att också studera på svenska.

Barnen får utvecklas enligt den individuella spåkstigen. Läs mer:

Så här arbetar vi kring språkutvecklingen

1–2-åringarna

Trygghet är det viktigaste för de minsta. De små grupperna erbjuder en lugn miljö som är perfekt för givande pratstunder.

3-åringarna

3-åringarna njuter av att få upptäcka nya ord och språkinlärningen är en rolig lek. Dagliga pratstunder, mysiga sagostunder och språklekar sätter verkligen fart på språkakrobatiken.

4-åringarna

4-åringarna pratar mycket och vill hela tiden smaka på nya ord. När vi diskuterar en bok vi läst får barnen uttrycka sig själva och deras ordförråd ökar dag för dag.

5-åringarna

5-åringarna blir fort duktiga på ordböjning och uttal. De har en rejäl kunskapstörst och vill lära sig nytt med hjälp av sitt språk. Nu är rätt tid att låta barnen använda hela sin språkliga kapacitet.

6-åringarna

6-åringarna vill tänka och diskutera. Vi samtalar både i grupp och enskilt. Vi pratar om sagor vi läst, vi spelar spel och diskuterar om både smått och stort i vardagen och vi är extra lyhörda för sådant som barnen kanske grubblar över.

Mer än 120 år av småbarnspedagogik på svenska i Björneborg

BSS Daghemmet hör till Finlands äldsta privata daghem. Det grundades 1898 av Arbetets Vänner i Björneborg och inledde sin verksamhet på Södra Esplanadgatan 19.