Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Stiftelsens historia
  5. /
  6. Ett testamente för det…

Bakgrunden till seniorverksamheten

Ett testamente för det goda åldrandet

1960 testamenterade affärsmannen Werner Petrell en stor del av sin egendom till Svenska Kulturfonden i Björneborg. Enligt Petrells önskan grundades fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg.

I början av 2010-talet diskuterade man inom styrelsen för Svenska Kulturfonden i Björneborg vad Ålderdomshjälpen i Björneborg kunde vara i framtiden. Petrell hade uttryckt sin önskan i ett tidevarv då Finland såg mycket annorlunda ut – sedan dess hade samhället i allt högre grad börjat ta hand om sina seniorer.

Inom stiftelsen enades man om att det bästa sättet att uppfylla Werner Petrells önskan om att stöda ett gott åldrande är genom att uppmuntra till gemenskap och erbjuda en närvarande och aktiv verksamhetskoordinator.

Mångfunktionshuset Mikaelsgården sammanför gamla och unga

Redan på 1970-talet väcktes diskussionerna om hur stiftelsens barn- och ungdomsverksamhet kunde kombineras med Werner Petrells önskan om ett gott åldrande.

De diskussionerna ledde till idén om att på något sätt sammanföra daghem, skola och de seniorbostäder som föreningen De gamlas hem upprätthöll. Också om Petrells fond hade de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga en sådan plan var tiden inte ännu mogen för den idén.

Men i slutet av 1990-talet hade placeringarna i bland annat Nokia-aktier avsevärt förbättrat stiftelsens ekonomiska svängrum. Då det alltjämt fanns behov av seniorbostäder beslöt man att nu göra slag i saken. När tomterna Mikonkatu 20 och 22 kom till försäljning blev det startskottet för en ny epok i stiftelsens historia.

Hyvän tontin löytyminen Porin keskustasta auttoi SKiB-säätiötä toteuttamaan unelman lasten, nuorten ja senioreiden yhdistämisestä saman katon alle.
I mars 2002 hade arbetet med Mikaelsgården kommit så här långt.

Mångfunktionshuset Mikaelsgården finansierades i sin helhet med stiftelsens egna medel. Projektet var stort, det dittills största i stiftelsens historia. Det krävdes en kraftansträngning av stiftelsens styrelse, men man lyckades hålla tidtabellen.

Yhteisöllistä senioriasumista Porissa.
I Mikaelsgården ryms seniorbostäder, daghem, skolans matsal, festsal, idrottslokaler och en simbassäng med bastu. Bild: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio.

I augusti 2003 kunde skolan, daghemmet och de boende i de 24 seniorbostäderna flytta in. Mikaelsgården rymmer också en skolmatsal, festsal, fysioterapeutisk mottagning, gym och simbassäng med bastu.

Seniorkvarteret Trekoli

På 2010-talet inleddes stiftelsens följande storprojekt och det fick sin början på ett oväntat sätt. Det visade sig att föreningen De gamlas hem inte längre hade råd att upprätthålla sitt tegelhus med seniorboende i Björneborgs sjätte stadsdel. En modernisering av fastigheten skulle ha krävt omfattade, och dyra, renoveringar och därför beslöt föreningen att överlåta både fastighet och tomt till fonden Ålderdomshjälpen i Björneborg, som förvaltades av Svenska Kulturfonden i Björneborg. I donationen stipulerades att tomten också i framtiden skulle reserveras för seniorbostäder.

Tomten är belägen i en trähusidyll nära centrum av Björneborg. På tomten står också ett vackert trähus ritat av arkitekten Torkel Nordman. Huset invigdes 1923 som ålderdomshem.

Men var det möjligt att omvandla ett våningshus från 1970-talet till ett modernt socialt seniorboende? Det visade sig snabbt att det var klokast att riva tegelbyggnaden och låta bygga ett nytt hus, där man från första början kunde beakta faktorer som gemenskap och hinderfrihet.

En vision och dröm förverkligas

Till arkitekt för nybygget utsågs Hilla Rudanko och SKiB:s styrelse hade en klar vision: huset skulle byggas i trä och seniorboendet skulle uppmuntra till gemenskap. Samtidigt var en utmaning att det nya huset skulle smälta in bland stadsdelens trähus.

Eftersom gemenskap förutsätter möten mellan människor ville man skapa ett hus där de boende naturligt träffas. Den enkla, men smått geniala, lösningen blev att bara ha en huvudentré som används av alla. Det gemensamma vardagsrummet ska fungera som en mötesplats och också öppna sig ut mot trädgården. Korridorerna ska vara så breda att två rollatorer kan mötas. Planerna var ambitiösa, men inom stiftelsen var man övertygad om att välplanerade lokaler är ett konkret steg mot visionen om ett gott åldrande.

Yhteisöllistä senioriasumista ja hyvää ikääntymistä Porin ytimessä

I februari 2019 stod Hillahuset färdigt och invigningen ägde rum den 17 augusti, på Werner Petrells födelsedag. Vågar vi tro att han skulle ha varit mycket nöjd över hur väl hans idé Gott åldrande hade utfallit?

Tomtens andra hus, det så kallade Torkelhuset, renoverades 2020. I dag erbjuder seniorkvarteret Trekoli 27 seniorbostäder, av dem finns 24 i Hillahuset och 3 i Torkelhuset.

Yhteisöllistä senioriasumista Porissa.
Seniorkvarteret Trekoli utgörs av fastigheterna Torkelhuset från 1923 och Hillahuset från 2019. Bägge husen har fått sitt namn efter sin arkitekt. Den inbjudande trädgården knyter samman helheten. Kvarteret inramas av gatorna Tuomarinkatu, Riihikatu, Ratakatu och Neuvosmiehenkatu. Bild: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio.

Hyrorna för seniorlägenheterna subventioneras med medel från Werner Petrells fond och är följaktligen skäliga. Skäligheten rimmar väl med Werner Petrells vilja att erbjuda seniorer ett gott åldrande. Petrells fond finansierar också den verksamhetskoordinator som ordnar gemensamma aktiviteter och hjälper de boende i åldersrelaterade frågor.