Hoppa till innehåll

Dags att söka projektunderstöd

Hej, du kreativa!

Svenska Kulturfonden i Björneborg beviljar projektunderstöd och nu är det dags att söka.

Ladda ner ansökningsblanketten här och skicka in din ansökan senast den 15.5.2022.

Projektunderstöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som befrämjar de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd. Av projektansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som skall anges om projektet.

Ansökningarna bereds för styrelsebehandling och vid behov ber vi om tilläggsuppgifter av sökande. Stiftelsens styrelse behandlar samtliga ansökningar och beslutar om understöden. Sökande meddelas om styrelsens beslut med mejl.

Beviljade medel utbetalas enligt instruktioner som angivs i meddelandet om beslut.
Efter projektet skall användningen av de beviljade medlen redovisas till stiftelsen.