Hoppa till innehåll

Understöd

Kulturen behöver både kreatörer och understödjare

SKiB delar varje år ut understöd till samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Vi har haft glädjen att understöda bland annat teaterfestivalen Lainsuojattomat, samprojektet Seniorit ja kulttuuri Porissa, Maireastiftelsens arkiv, Satakunda museum, konserter och uppträdanden i flera Satakuntaskolor, för att inte tala om att vi också har bidragit till att det kan höras glada barnarop från konstisbanan på Liisantori.
Bekanta dig med projekt och evenemang som SKiB har understött.

Ansök om understöd

SKiB delar ut verksamhetsunderstöd och projektunderstöd.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som främja de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd.

Ansökan om projektunderstöd ska göras före utgången av april med blanketten nedan och skickas till ansokan@skib.fi. Ansökningarna behandlas av SKiB:s styrelse inom maj-juni.

SKiB delar ut projektunderstöd två gånger årligen.

Verksamhetsunderstöd

Samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd kan ansöka om verksamhetsunderstöd.

Ansökan om verksamhetsunderstöd för nästa år ska lämnas in på hösten. Ansökan görs med en blankett för verksamhetsunderstöd och till den ska bifogas föregående års bokslut, där följande ingår styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balans, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse. Ansökan ska också innehålla verksamhetsplan och budget för året som understödet söks för.

Ansökan om verksamhetsunderstöd ska skickas till ansokan@skib.fi före utgången av oktober.
Ansökningarna behandlas av SKiB:s styrelse inom december.

Så behandlas ansökningarna

Ansökningarna bereds för styrelsebehandling och vid behov ber vi om tilläggsuppgifter av av de sökande. Stiftelsens styrelse behandlar samtliga ansökningar och beslutar om understöden. De sökande meddelas om styrelsens beslut per e-post.

Instruktioner för dem som får understöd

De beviljade medlen utbetalas enligt instruktionerna i beslutet. Efter projektet ska användningen av de beviljade medlen redovisas till stiftelsen.

Bidragsmottagarna förbinder sig att nämna SKiB i tryckprodukter och digitala produkter samt i sociala medier. Logotyp och presentationstexter finns i vår mediebank.

Frågor?

Mer information om understöden ger kultur- och kommunikationsdirektör Anna Kyhä-Mantere, 040 742 5199, anna.kyha-mantere@skib.fi