Mera konst! seminariet i Björneborg

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö. Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som vi får höra om konstprojekt i Björneborg. I seminariet medverkar konstsamordnaren Ulrika Liljenström, som koordinerar konstprojekt i det offentliga utrymmet i Lunds kommun. Länskonstnären Marjo Heino berättar om aktuella gestaltningsprojekt i Björneborg och Satakunta och stadsplaneringschefen Mikko Nurminen föreläser om hur stadsplaneringen kan möjliggöra konsten. Seminariet fungerar som inspirationsunderlag för Björneborgs kommande konstplan som bearbetas som bäst.

Läs mera →
Understöd

Svenska Kulturfonden i Björneborg kan på ansökan bevilja understöd för verksamhet i björneborgstrakten som är i enlighet med stiftelsen syfte. Samfund med verksamhet på svenska kan ansöka om verksamhetsunderstöd, samfund och personer kan ansöka om projektunderstöd för projekt med anknytning till det svenska.

Projektmedel ledninganslås under våren genom annons i den lokala tidningen och på dessa sidor. Samfund med svenskspråkig verksamhet kan för följande års verksamhet ansöka om verksamhetsunderstöd under hösten.

Läs mera →
2.10 Mera konst! seminariet i Björneborg

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om konst i offentlig miljö. Vi bekantar oss med den sydsvenska staden Lund och dess arbete med offentlig konst genom konkreta exempel samtidigt som v…

23.8 Nationaloperan hämtar Knattarnas konststunder till Björneborg

Nationaloperans utbud för barn utvidgas med de populära föreställningarna Knattarnas konststunder: Barberaren i Sevilla som från och med hösten också ges på svenska. Översättningen kan göras tack vare…

2.3 Projektmedel 2017

Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projketmedel att sökas våren 2017

1.9 Kom till Satakunta! - stor affisch tävling

”Kom till Satakunta!”

Vi vet alla att det stämmer. Det är hit man borde komma
Men hur ska vi få ut detta glädjebudskap till världens globetrotters? Eller till de nordiska resenärerna på andra sidan vik…

3.7 FinlandsArenan har mer svenskspråkigt program än någonsin

Finlandsarenan går av stapeln 11. - 15.7.2016, i år innefattar Finlandsarenan 170 olika evenemang. Också i år är Folktinget med och arrangerar ett rikt svenskspråkigt program. Svenska Kulturfonden i B…

28.4 Maria Kallionpää och Markku Klami tonsätter CROAK

Nordens första stora dockteateropera tonsätts av Markku Klami och Maria Kallionpää i samarbete. Verket heter CROAK or The Unexpected Joys And Perils of Singing. CROAK uruppförs år 2018 i Promenadsalen…

22.3 SKiB förvärvade orginalnoterna till Fridolins dårskap

Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg har förvärvat original noterna till Jean Sibelius tonsättning av skalden Erik Axel Karlfeldts dikt Fridolins dårskap. Förvärvet förstärker SKiBs musikstipe…

21.3 Skivan "The River" med Selim Palmgrens pianokonserter 1-3 gavs ut

Björneborg födda kompositören Selim Palmgrens betydelse för Björneborgs musik- och kulturliv är stor.

Sinfoniettan i Björneborg har med ledning av överkapellmästare Jan Söderblom spelat in Palmgrens a…

1.3 Projektunderstöd 2016

Ansökningarna för projektunderstöd 2016 skall lämnas in senast sö. 3 april.