Hoppa till innehåll

Boksläpp: I ungkarlarnas fotspår

Boken I ungkarlarnas fotspår – Hjalmar Widbom, Axel Grönfeldt och Werner Petrell studerar tre betydande björneborgsbördiga stordonatorers liv, härkomst och samhälleliga verksamhet som en del av kulturen i Björneborg och Satakunta. Tidsmässigt rör vi oss mellan 1700-talets slut och 1960-talet.  

Alla tre ungkarlar, vilkas liv delvis överlappade varandra, hade överraskande mycket gemensamt med varandra. Alla föddes till framstående släkter som i huvudsak samlat sin förmögenhet i samband med Finlands industrialisering på 1800-talet. Samtliga hade syskon, men det blev just dessa män som kom att fortsätta sina fäders verk. De fick stora förmögenheter i arv, och detta var en viktig faktor som kom att påverka deras verksamhet. Ingen av dessa tre gifte sig, och samtliga efterlämnade en ansenlig förmögenhet.

Dessa ättlingar till välkända köpmanna- och skeppsredarsläkter har lämnat många spår i kulturarvet i Satakunta. En del av spåren kvarstår endast som anteckningar i handlingar, medan andra kan ses och upplevas än i dag.

Boken finns att köpa på Satakunta Museum både på finska och svenska. Den kan också lånas på Satakirjastots verksamhetsställen och bland annat på Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Vasa stadsbibliotek.