Skip to content

Tukena tänään,
suunnannäyttäjä huomenna

Taide ja kulttuuri ruokkivat hyvinvointia

SKiB on mukana rakentamassa elinvoimaista ja eteenpäin katsovaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa jäsenilleen monipuolisia elämyksiä. 

Tuemme ennakkoluulottomasti monikielistä kulttuuritoimintaa Porissa ja Satakunnassa. Teemme yhteistyötä paikallisten ja pohjoismaisten verkostojen kanssa sekä pidämme huolta yhteisistä juuristamme säilyttämällä arvokasta perinnetietoa.

Pori saa uuden Kulttuuritalon

Rakennutamme Porin keskustaan Mikonkadun ja Eteläpuiston kulmaan uuden Kulttuuritalon, joka on osa SKiB-kampusta. Kampus pitää sisällään Björneborgs svenska samskolan opetustiloja sekä kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettuja kulttuuritiloja. Uudisrakennukseen on suunniteltu myös kahvila, kirjasto, tapahtumasali ja näyttelytila.

Tutustu kampussuunnitelmiin

Myönnämme apurahaa

Myönnämme vuosittain toiminta-apurahaa ruotsinkielistä toimintaa harjoittaville yhteisöille sekä hankeapurahaa ruotsinkielistä kulttuuria edistäviin hankkeisiin Porissa ja lähialuella.

Lue lisää apurahoista