Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Stiftelsens historia
  5. /
  6. Från tvåspråkighet mot flerspråkighet

Historia

Från tvåspråkighet till flerspråkighet

När Svenska Kulturfonden i Björneborg grundades 1919 hade de samhälleliga kriserna skakat om det unga Finland. Nationalistiska strömningar och språkpolitiska fejder var en del av vardagen.

För stiftelsen har det svenska språket och kulturen varit en ledstjärna under alla år. I modern tid ser vi ändå en nyansskillnad, nu har enspråkighet blivit två- och flerspråkighet. Förklaringen är naturlig, allt fler barn i daghemmet och skolan har ju finska som modersmål.

SKiB har aktivt arbetat med att förmedla det svenska språket och kulturen till de här familjerna.

I daghemmets och skolans pedagogik har man tagit i beaktande den finskspråkiga miljön i Björneborg och anpassat språkinlärningen för att göra det möjligt för finskspråkiga att aktivt lära sig svenska. Samtidigt har stiftelsen genom en rad svenskspråkiga kulturevenemang nått ut till kulturintresserade björneborgare.

SKiB är en aktiv del av stadsbornas liv. De har möjlighet att i unga år börja i daghemmet, fortsätta på sin lärostig ända till gymnasiet och efter ett aktivt studie- och arbetsliv återvända till stiftelsen som invånare i ett av seniorhusen.