Skip to content
  1. /
  2. Säätiö
  3. /
  4. Historia
  5. /
  6. Kaksikielisyydestä kohti monikielisyyttä

SKiB-säätiön historia

Kaksikielisyydestä kohti monikielisyyttä

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön tarina alkoi 1910-luvun lopulta, jolloin yhteiskunnalliset kriisit olivat ravisuttaneet Suomea, nationalistiset liikehdinnät virinneet ensimmäisen maailmansodan myötä ja kielipoliittiset jännitteet nousseet.

Ruotsin kielen ja ruotsinkielisyyden merkitykset ovat kulkeneet säätiön satavuotisessa menneisyydessä toimintaa ohjaavina tekijöinä. Nykyaikaan tultaessa yksi kieli on kuitenkin muuttunut monikoksi – kaksikielisyydeksi ja monikielisyydeksi. Taustalla on suomenkielisten kasvava määrä paitsi Porin kaupungissa myös päiväkodissa ja koulussa.

Mikä on ollut säätiön rooli ruotsinkielisyyden ja ruotsinkielisen kulttuurin vaalimisessa, säilyttämisessä ja eteenpäin välittämisessä?

Päiväkodille ja koululle ohjatussa tuessa on huomioitu suomenkielisessä ympäristössä toimivien tarpeet ruotsin kielen käytölle. Sopeutettu pedagogiikka on mahdollistanut suomenkielisille ruotsin kielen aktiivisen oppimisen. Tuki on saavuttanut myös kulttuuria kuluttavan yleisön, joka on osallistunut ruotsinkielisiin tapahtumiin.

Säätiö on mukana ihmisen arjessa koko hänen elämänsä ajan. Lapsi menee ensin päiväkotiin ja sitten kouluun, ja lopulta täysi-ikäisenä hän valmistuu lukiosta. Tämän jälkeen on aika opiskella ja vaikuttaa työelämässä, jonka jälkeen hän voi palata takaisin säätiön palvelujen pariin senioriasuntojen asukkaana.