Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Stiftelsens historia
  5. /
  6. En levande del av…

Historia

En levande del av Björneborg i 100 år

Sedan 1919 har Svenska Kulturfonden i Björneborg arbetat efter de principer som grundaren Hjalmar Widbom satte upp.

Björneborgs Svenska Samskola har utvecklats till ett lockande alternativ för stadens familjer, oavsett modersmål. Vidare når stiftelsens mångsidiga kulturevenemang flera generationer björneborgare och bidrar därmed till ett kulturellt och socialt välmående samhälle.

Genom att fungera som en brobyggare mellan minoritets- och majoritetsspråket har stiftelsen inte bara gjort en insats för tolerans och öppenhet. Samtidigt har man öppnat ett nordiskt fönster. Det finns otaliga exempel på hur forna elever har dragit nytta av sina språkkunskaper, både under studietiden och under sitt nordiska, eller internationella, yrkesliv.

SKiB står i centrum. Daghem, skola, gymnasium, mångfunktionshuset Mikaelsgården, kansli och arkiv samt det kommande kulturcampuset utgör ett pulserande hjärta intill Liisantori. Bild: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio.