Hoppa till innehåll

Kulturhuset på SKiB-campus fick namn

Nya kulturhuset på SKiB-campus ska heta Kulturhuhset Fiini / Kulttuuritalo Fiini.

Det ordnades en idétävling om namnet. 765 personer deltog i tävlingen, där man antingen kunde rösta på färdiga namnalternativ eller föreslå ett namn själv.

Fiini var det populäraste alternativet med 159 röster.

I tävlingen uppmuntrades deltagarna att hitta på ett namn som passar i såväl finsk som svensk mun, är kort och koncist och har en anknytning till helheten som byggs som bäst.

– SKiB:s styrelse ansåg att Fiini fyller dessa kriterier och är som ett svenskt lånord en del av finsk Björneborgsdialekt. Förstås spelar det också en stor roll att så många i Björneborg tyckte att det här namnet är bra, berättar Martin Hartman, vd för SKiB (Svenska Kulturfonden i Björneborg).

Hela 336 personer hade ändå egna namnförslag för kulturhuset, bland vilka några namn plockades med.

– Eftersom det kom många bra förslag är det helt möjligt att vi hittar ännu fler användbara namn bland förslagen, bara vi kommer längre i arbetet med att namnge olika utrymmen.

Alla, vars namnförslag används i huset, ska belönas. Dessutom ska idétävlingens vinnare lottas ut bland alla som deltog. Följande namn hittades bland deltagarnas egna förslag:

Evenemangssalen – Jammi (Hjalmar Widbom grundade SKiB och hans smeknamn var Jammi)

Biblioteket – Skibban

Kubenmötesrum (mellan skola och kulturhus kommer ett mötesrum med glasväggar, så att det ser ut som en kub som svävar i luften)

Café/restaurang – Blåbär (det fanns länge ett café med namnet Mustikka på samma plats kulturhuset byggs på)

– Nästa steg är att hitta någon som ansvarar för restaurangverksamheten i huset, fortsätter Hartman.

SKiB-campus är en helhet som består av utrymmen för utbildning, kultur och gott åldrande. 2026 ska nybygget med Kulturhuset Fiini stå klart. Budgeten för projektet (utan moms) är ca 38 miljoner euro. Finansiär för projektet är Svenska Kulturfonden i Björneborg, som fått bidrag (för kultur) av Svenska kulturfonden och (för energilösningar) av Business Finland.