Skip to content

Kirjajulkaisu: Poikamiesten jalanjäljillä

Teos Poikamiesten jalanjäljillä Hjalmar Widbom, Axel Grönfeldt ja Werner Petrelltarkastelee kolmen merkittävän porilaisen suurlahjoittajan elämäntaivalta, sukujuuria ja yhteiskunnallista toimintaa osana porilaista ja satakuntalaista kulttuuria. Ajallisesti teoksessa liikutaan 1700-luvun lopulta aina 1960-luvulle saakka.

Kaikilla kolmella, osittain myös samoina aikoina eläneillä poikamiehillä, on yllättävän paljon yhteneväisyyksiä. He syntyivät kaikki merkittäviin sukuihin, joiden varallisuus kertyi pääosin 1800-luvun teollistumisen myötä. Kaikilla miehillä oli sisaruksia, mutta sisarusparvista juuri he valikoituivat isiensä toimien jatkajiksi. He saivat perinnöksi suuren omaisuuden, joka osaltaan toimi myös tienviittana heidän tuleville toimilleen. Kukaan heistä ei avioitunut ja kaikilta heiltä jäi jälkeensä mittava omaisuus.

Nämä tunnettujen porilaisten kauppias- ja laivanvarustajasukujen jälkeläiset jättivät kaikki jälkensä satakuntalaiseen kulttuuriperintöön. Osa heidän teoistaan jäi vain merkinnöiksi asiakirjoihin, osa jäljistä on nähtävissä ja koettavissa vielä tänäkin päivänä.

Teos on myynnissä suomeksi ja ruotsiksi Satakunnan Museossa ja lainattavissa Satakirjastojen toimipisteissä sekä useissa maakuntakirjastoissa.