Hoppa till innehåll

Svenska Kulturfonden i Björneborg. Berättelsen om stiftelsen 1919–2019

Berättelsen om stiftelsen ute nu!

Berättelsen om stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg skildrar stiftelsens och dess aktörersarbete för att bevara och förvalta de svenskspråkiga traditionerna och den svenskspråkiga kulturen i Björneborg.

I oktober 1919 bestämde handlanden Hjalmar Widbom från Björneborg att stiftelsens syfte skulle vara ”att befrämja de svenskspråkiga kultursträvandena i min hemstad Björneborg och dess omnejd”. I praktiken har stiftelsen i linje med Widboms utfästelse burit ansvaret för den svenska barnträdgården och samskolan i staden ända sedan 1920-talets slut. Under årtiondenas lopp harstiftelsens uppgift också utvidgats till projekt som genomförs för att föra vidare det svenska språket och den svenska kulturen i staden.

Boken berättar hur stiftelsen kom till, hur dess verksamhet har utvecklats under årtiondenas gångoch hur stiftelsens historia styr dess verksamhet i dag.

Stiftelsen har stor betydelse för Björneborg och stadens invånare, eftersom stiftelsen från förstabörjan tillgodosett behov som samhällets åtgärder inte nått, bland annat inom utbildning, språkligjämlikhet och välfärd.

Verket har 292 sidor och innehåller ett stort antal fotografier som inte har publicerats tidigare.Verket utkommer på både svenska och finska.

Boken finns att köpa på Satakunta Museum och Rosenlew-museet i Björneborg. Den kan ocksålånas på Satakirjastots verksamhetsställen och bland annat på Helsingfors, Åbo, Tammerfors ochVasa stadsbibliotek.

Verket är sammanställt av FD, universitetslektor, docent Riina Haanpää och FM, arkivforskare Tarja Laine vid Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB).