Skip to content

Svenska Kulturfonden i Björneborg. Kertomus säätiöstä 1919–2019

Kertomus säätiöstämme on julkaistu!

Kertomuksessa Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiöstä luodaan kuvaa paikallisesta säätiöstä ja sen toimijoista ruotsinkielisten perinteiden ja kulttuurin säilyttäjänä ja ylläpitäjänä.

Lokakuussa vuonna 1919 porilainen kauppias Hjalmar Widbom määritti perustamansa säätiön tehtäväksi Porin ja sen ympäristön ruotsinkielisen kulttuurin edistämisen. Käytännössä säätiö on Widbomin tahdon myötä kantanut jo 1920-luvun lopulta vastuun kaupungin ruotsinkielisestä lastentarhasta ja yhteiskoulusta sekä sitten vuosikymmenien myötä myös kaupungissa toteutettavista, ruotsin kieltä ja kulttuuria eteenpäin vievistä hankkeista.

Teoksessa tarkastellaankin, miten säätiö on aikoinaan syntynyt, miten sen toiminta on vuosikymmenten varrella kehittynyt ja miten säätiön menneisyys tänä päivänä ohjaa sen toimintaa.

Säätiön merkitys Porissa ja porilaisille on huomattava, sillä säätiö on olemassaolonsa alusta alkaen täyttänyt sellaisia tarpeita, jotka ovat yhteiskunnan toimien osalta jääneet katveeseen. Tällaisia ovat olleet koulutuksen ohella muun muassa kielellisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteuttaminen alueella.

Teos on 292-sivuinen ja mukana on runsaasti ennenjulkaisemattomia kuvia. Teos ilmestyy sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Teosta voi ostaa Satakunnan Museosta ja Rosenlew-museosta. Teos on myös lainattavissa Satakirjastojen toimipisteissä sekä useissa maakuntakirjastoissa.