Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd 2021

Verksamhetsunderstöd kan beviljas samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Ansökan görs för understöd av följande års verksamhet med blanketten för verksamhetsunderstöd. I ansökan bifogas föregående års bokslut innefattande

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • resultaträkning och balans
  • revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse

Ansökan skall också innehålla verksamhetsplan och budget för året understödet söks för. Ansökan för verksamhetsunderstöd skall inlämnas senast i slutet på november 2021 till ansokan@skib.fi.

Mer om understöden kan läsas på sidan understöd.