Skip to content
  1. /
  2. Säätiö
  3. /
  4. Tavoitteet

Säätiön tavoitteet

Monikielisyyden ja suvaitsevaisuuden puolesta

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön tehtävänä on edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista sekä suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa.

Säätiö toteuttaa tehtäväänsä Porissa kolmella osa-alueella:
koulutus, kulttuuri ja hyvä ikääntyminen.

Koulun tukeminen oli säätiön perustajan tahto

SKiB ylläpitää ruotsinkielistä Björneborgs svenska samskola (BSS) -koulua ja päiväkotia ja mahdollistaa lapsille yhtenäisen monikielisen opintopolun, joka alkaa päiväkodista ja ulottuu lukioon asti.

Porin ruotsinkielisen yhteiskoulun tukeminen perustuu säätiön perustajan Hjalmar Widbom tahtoon. Hänen mukaansa sivistys ja koulutus olivat olennaisia asioita ihmisen elämässä ja hän toivoi, että  koulutuksen kautta sivistys levittäytyisi kaikkiin kansankerroksiin. Nyt koulu on toiminut jo yli 130 vuoden ajan kunnioittaen Hjalmar Widbomin tahtoa sivistyksen ja koulutuksen tärkeästä roolista.

Koulu kasvaa ja kehittyy

Hyvän ikääntymisen puolesta

SKiB-säätiö tarjoaa senioriasumiseen suunniteltuja asuntoja Porissa Mikaelsgårdenissa ja seniorikortteli Trekolissa, joissa työskentelee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukeva koordinaattori.

Senioritoiminnan mahdollisti porilainen liikemies Werner Petrell, joka testamenttasi vuonna 1960 suuren osan omaisuudestaan SKiB-säätiölle. Petrellin tahdon mukaisesti testamenttivaroilla tuli perustaa vanhustyön rahasto Ålderdomshjälpen i Björneborg. Rahaston tarkoitusta toteutetaan ainutlaatuisella Gott åldrande – Hyvä ikääntyminen -toimintakonseptilla, jonka kivijalan muodostavat asumisen yhteisöllisyys ja taloissa toimiva seniorityön koordinaattori.

Tutustu senioritoimintaamme

Monikielinen kulttuuriympäristö kaikille porilaisille

SKiB on mukana rakentamassa elinvoimaista ja eteenpäin katsovaa yhteiskuntaa, joka tarjoaa jäsenilleen monipuolisia elämyksiä.  Säätiömme perustettiin edistämään ruotsinkielistä kulttuuria Porissa ja lähiympäristössä, ja tätä tehtävää olemme toteuttaneet nyt jo yli sadan vuoden ajan tukemalla ennakkoluulottomasti monikielistä kulttuuritoimintaa, tekemällä yhteistyötä paikallisten sekä pohjoismaisten toimijoiden kanssa ja huolehtimalla yhteisistä satakuntalaisista juuristamme säilyttämällä arvokasta perinnetietoa.

Tutustu kulttuuritoimintaamme