Skip to content
  1. /
  2. Säätiö
  3. /
  4. Historia
  5. /
  6. Testamentti hyvän vanhenemisen puolesta

Senioritoiminnan taustaa

Testamentti hyvän vanhenemisen puolesta

Porilainen liikemies Werner Petrell testamenttasi vuonna 1960 suuren osan omaisuudestaan Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiölle. Petrellin tahdon mukaisesti testamenttivaroilla tuli perustaa erillinen vanhustyön rahasto Ålderdomshjälpen i Björneborg.

2010-luvulle tultaessa säätiön hallituksessa keskusteltiin siitä, mitä Werner Petrellin Ålderdomshjälpen voisi olla. Petrellin tahto oli ilmaistu 1960-luvulla, jolloin yhteiskunta oli kovin erilainen. Tämän jälkeen Suomeen oli rakennettu sosiaalipalvelujen verkostoja, ja yhteiskunta on pitänyt vanhuksista huolta.

Säätiö pohti rooliaan Werner Petrellin tahdon toteuttamisessa ja koki, että hyvää vanhenemista voisi tukea korostamalla asumisen yhteisöllisyyttä ja koordinaattorin läsnäoloa.

Monitoimitalo Mikaelsgården yhdistää saman katon alle lapset, nuoret ja seniorit

1970-luvulla heräteltiin säätiön hallituksessa ensimmäisen kerran keskustelua siitä, miten lapset ja nuoret sekä Werner Petrellin testamentin myötä myös seniorit voisi toiminnassa yhdistää.

Saman katon alla voisivat toimia De gamlas hemin senioriasunnot, Porin ruotsinkielinen yhteiskoulu ja päiväkoti. Suunnitelmat jäivät vielä tuolloin ajatusten tasolle. Asiaa vei kuitenkin eteenpäin tietoisuus siitä, että Petrellin Ålderdomshjälpen i Björneborg -rahastoon testamenttaamia varoja ei oltu käytetty kokonaisuudessaan.

1990-luvun lopun nousukauden myötä säätiön menestyksekäs sijoitustoiminta antoi mahdollisuuden edistää tätä unelmaa. Nokia-osakkeiden tuotot olivat nostaneet säätiön varallisuutta. Senioriasunnoille oli tarve, ja nyt omat rakennussuunnitelmat voisi toteuttaa. Tätä edesauttoi hyvän tontin löytyminen Mikonkadulta. Säätiö hankki omistukseensa vierekkäiset tontit osoitteissa Mikonkatu 20 ja 22.

Hyvän tontin löytyminen Porin keskustasta auttoi SKiB-säätiötä toteuttamaan unelman lasten, nuorten ja senioreiden yhdistämisestä saman katon alle.
Mikaelsgårdenin työmaa Otavankadun ja Mikonkadun kulmassa maaliskuussa 2002.

Mikaelsgårdenin monitoimitalon rakentaminen rahoitettiin kokonaan säätiön omaisuuden turvin. Projekti oli suurin investointi, jonka säätiö oli siihen mennessä tehnyt. Rakennuttaminen vaati hallituksen jäseniltä suuren voimainponnistuksen, mutta talo valmistui aikataulussaan.

Yhteisöllistä senioriasumista Porissa.
Mikaelsgårdeniin toteutettiin senioriasuntoja, päiväkoti, koulun ruokala, juhlasali, liikuntatilat ja uima-allasosasto saunoineen. Kuva: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio

Elokuussa 2003 koulu, päiväkoti ja 24 senioriasunnon asukkaat muuttivat uuteen osoitteeseen. Upouuteen taloon oli toteutettu myös oppilasruokala, juhlasali, fysioterapeutin tilat, kuntosali ja uima-allasosasto saunoineen.

Seniorikortteli Trekoli

2010-luvulla käynnistyi säätiön seuraava suuri rakennushanke. Se sai alkunsa yllättävältä taholta. Porilaisella De gamlas hem -yhdistyksellä ei ollut enää varoja ylläpitää omistamaansa tiilikerrostaloa Porin kuudennessa kaupunginosassa. 1970-luvun rakennus olisi vaatinut suuria korjauksia sekä ajanmukaistamista. Niinpä yhdistys oli valmis luovuttamaan kiinteistön ja tontin kokonaisuudessaan Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön hallinnoimalle Ålderdomshjälpen i Björneborg -rahastolle vuonna 2016. Lahjoitukseen sisältyi velvoite säilyttää tontti senioriasumisen käytössä.

Rauhallinen tontti sijaitsee kuudennen kaupunginosan puutaloidyllissä lähellä keskustaa. Tiilikerrostalon lisäksi tontilla on arkkitehti Torkel Nordmanin vuonna 1923 vanhainkodiksi suunnittelema kaunis puurakennus.

Säätiö selvitti ensin mahdollisuutta toteuttaa yhteisöllistä senioriasumista 1970-luvun kerrostaloon. Hyvin pian todettiin kuitenkin paremmaksi purkaa kerrostalo ja rakentaa sen paikalle uudisrakennus, jossa yhteisöllisyys ja esteettömyys voitaisiin huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Säätiön haave yhteisöllisestä senioritalosta toteutuu

Uudisrakennuksen suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Hilla Rudanko.

Suunnittelua ohjasi säätiön kirkas tavoite: haluttiin yhteisöllistä senioriasumista palveleva puukerrostalo, joka istuisi puukaupunginosan miljööseen ja mittakaavaan. Koska yhteisöllisyys perustuu kohtaamisiin, talon rakenteen haluttiin olevan sellainen, että ihmiset tapaavat luontevasti toisiaan. Rakennuksessa tuli olla vain yksi pääsisäänkäynti, josta kaikki kulkevat. Yhteisestä olohuoneesta tuli luoda automaattinen kohtaamispaikka ja sen haluttiin avautuvan suoraan puutarhaan. Käytävien tuli olla niin leveitä, että kaksi rollaattoria mahtuisi kohtaamaan niin, ettei kenenkään tarvitsisi väistää. Tavoitteet olivat kunnianhimoiset, mutta säätiössä oltiin vakuuttuneita oikeiden tilojen voimasta tukea hyvää vanhenemista.

Yhteisöllistä senioriasumista ja hyvää ikääntymistä Porin ytimessä

Arkkitehdin mukaan nimetty Hilla-talo otettiin käyttöön helmikuussa 2019. Avajaisia juhlittiin puutarhassa elokuun 17. päivänä 2019 koko Gott åldrande -toiminnan mahdollistaneen Werner Petrellin syntymäpäivänä.

Tontilla sijaitseva yli satavuotinen puurakennus, niin ikään arkkitehtinsa mukaan nimetty, Torkel remontoitiin vuonna 2020.

Senioriasumiseen omistetulla tontilla on nyt yhteensä 27 senioriasuntoa, joista 24 Hillassa ja kolme Torkelissa.

Yhteisöllistä senioriasumista Porissa.
Trekolin seniorikorttelin muodostavat arkkitehtiensa mukaan nimetyt puurakennukset Torkel vuodelta 1923 (vasemmalla) ja Hilla vuodelta 2019 (oikealla). Keskellä on asukkaiden käytössä oleva puutarha. Korttelia reunustavat Tuomarinkatu, Riihikatu, Ratakatu ja Neuvosmiehenkatu. Kuva: Ville Heikkarainen, Villilä Korporaatio

Säätiön omistamien senioriasuntojen vuokria on tuettu Werner Petrellin testamenttivaroin ja ne ovat olleet kohtuulliset. Kohtuullisuus onkin nähty tapana toteuttaa Petrellin tahtoa. Nykyään varoilla on palkattu myös seniorityön koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu järjestää asukkaille yhteisöllistä ohjelmaa ja antaa tietoa ikääntymiseen liittyvissä asioissa.