Hoppa till innehåll
  1. /
  2. Stiftelsen
  3. /
  4. Stiftelsens historia
  5. /
  6. BSS Daghemmet är ett…

Historia

BSS Daghemmet är ett av Finlands äldsta daghem

BSS Daghemmet hör till Finlands äldsta privata daghem. Det grundades 1898 av Arbetets Vänner i Björneborg och inledde sin verksamhet på Södra Esplanadgatan 19, nuvarande Eteläpuisto 19. Namnet var då Arbetets Vänners Barnträdgård.

Bakgrunden var den industriella omvandling som skedde i Finland i slutet av 1800-talet. Urbaniseringen och industrialiseringen bidrog till att allt fler arbetstillfällen skapades utanför hemmet. Industrierna behövde arbetskraft, i synnerhet kvinnor.

Medan mödrarna arbetade behövdes en lösning för att barnen skulle vara i goda händer och därför grundades Arbetets Vänners Barnträdgård.

Dagisbarn i Arbetets Vänners Barnträdgård på 1920-talet.

Fram till 1924 hann Arbetets Vänners Barnträdgård ha hela sex olika adresser, men Vapaudenkatu 22 kom att bli den mest långvariga adressen.

Värt att notera är också att begreppet daghem togs i bruk först 1973 i samband med daghemsreformen. Tills dess talade man om barnträdgård.

Luciafest 1972.
Mera utrymme på Mikaelsgården

På 1990-talet började daghemmet erbjuda heldagsvård, efter att tidigare ha erbjudit antingen morgon- eller eftermiddagsvård. Heldagsvård erbjöds först barn mellan 3 och 6 år. Barnen delades i tre grupper: de minsta var Nassarna, sedan följde Nallarna och den äldsta gruppen utgjordes av Tigrarna.

På begäran av föräldrarna började Svenska Kulturfonden i Björneborg stöda eftermiddagsverksamhet för elever både i förskolan och i årskurs ett. Men utrymmesbristen var skriande.

Lösningen på problemet blev att daghemmet 2003 flyttade till det nya mångfunktionshuset Mikaelsgården.

På hösten 2018 underställdes daghemmets verksamhet Björneborgs svenska samskola och det nya namnet blev BSS Daghemmet. I dag bidrar Svenska Kulturfonden i Björneborg med det största finansiella stödet till daghemmet.

En språngbräda till skolan

Under daghemmets första år var det ovanligt att finskspråkiga familjer valde dagvård på svenska. Men intressant nog har tiderna förändrats: i dag är över hälften av dagisbarnen finskspråkiga. På daghemmet lär de sig svenska genom sång, lekar, pyssel och sagostunder.

BSS Daghemmet har blivit en språngbräda till skolvärlden. I daghemmet får alla barn så pass goda grunder i svenska att de inte har några problem att fortsätta sin skolgång på svenska.

Vi kan bara gissa att stiftelsens grundare Hjalmar Widbom skulle nicka förnöjt.