Hoppa till innehåll

Byggandet av SKiB-campus inleds

SKiB:s styrelse beslöt på sitt möte 31.5 att inleda bygget av den nya campushelheten i Björneborgs centrum. Helheten består av utrymmen avsedda för allmänheten såsom ett Kulturhus med en evenemangssal, ett bibliotek och ett kafé. Skolans gymnasium placeras i den nya delen, såsom också skilda utrymmen för det planerade IB-gymnasiet. Resten av campushelheten, dvs. gamla delarna av skolan kommer att genomgå en totalrenovering.

Byggarbeten inleds genast efter att skolans sommarlov börjat. Det betyder att BSS skola flyttar till tillfälliga utrymmen från och med augusti 2023. I gatubilden syns byggarbeten genast i början av juni när de gamla byggnaderna i hörnet till Eteläpuisto rivs och skolgården förvandlas till en byggarbetsplats.

Planeringen av SKiB-campus inleddes 2019 med en arkitekturtävling. JKMM Arkitekterna vann tävlingen och har sedan dess ansvarat för planeringen av projektet. Planeringen blev färdig i februari 2023.

Projektets helhetsbudget inklusive planeringskostnader är drygt 38 miljoner euro (moms 0) och dess huvudentreprenör är MVR Oy. Prepon Oy ansvarar för projektets förverkligande och tillsyn. Enligt tidtabell står SKiB-campus färdigt vid årsskiftet 2025-2026.

Projektet finansieras av SKiB och understöds av Svenska kulturfonden och Business Finland.

Kampus Mikonkatu