Skip to content

SKiB-kampuksen rakentaminen alkaa

SKiB:n hallitus päätti kokouksessaan 31.5. uuden kampuskokonaisuuden rakentamisesta Porin keskustaan. Kokonaisuus pitää sisällään kaikille avoimia tiloja, kuten Kulttuuritalon, tapahtumatiloja, kirjaston ja kahvilan, sekä uudet tilat lukiolle ja erillisen IB-lukion tilavarauksen. Lisäksi Porin ruotsalainen yhteiskoulu (BSS) kokee täydellisen saneerauksen.

Rakennustyöt alkavat välittömästi koulun kesäloman alettua, mikä tarkoittaa sitä, että BSS koulu siirtyy väistötiloihin elokuusta 2023 alkaen. Katukuvassa työt tulevat näkymään nopeastikin kun Eteläpuiston puoleiset, ns. Palojoen kiinteistön, rakennukset puretaan ja koulun pihamaa muuttuu rakennustyömaaksi.

SKiB-kampuksen suunnittelu alkoi 2019 arkkitehtuurikilpailulla. JKMM Arkkitehdit voitti kilpailun ja on toiminut hankkeen pääsuunnittelijana. Suunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2023.

Hankkeen kokonaisbudjetti suunnittelukustannuksineen on runsaat 38 miljoonaa euroa ja sen pääurakoitsija on MVR Oy. Rakennuttajakonsulttina ja työmaavalvojana toimii toteutusvaiheessa Prepon Oy. Hankeaikataulun mukainen valmistumisaika on vuoden 2025 loppuun mennessä.

SKiB-säätiö rahoittaa projektin. Lisäksi sitä tukevat Svenska kulturfonden sekä Business Finland.

Kampus Mikonkatu