Skip to content
  1. /
  2. Säätiö
  3. /
  4. Arkisto

Arkisto

Säätiön arkisto on aktiivinen kulttuuriperinnön vaalija

Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön arkisto vastaa historiallisen materiaalin säilyttämisestä ja nykyiseen toimintaan liittyvän aineiston tallettamisesta. Arkisto palvelee paikallista tutkimusta ja kaikkia Porin ruotsinkielisen menneisyyden jäljistä kiinnostuneita.

Runsaasti koulun ja päiväkodin aineistoa

Arkistossa säilytetään yhteiskoulun ja päiväkodin kirjallista materiaalia, kuten arvosanakirjoja, todistusjäljennöksiä, johtokunnan kokousten pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, kirjeenvaihtoa ja valokuvia. Arkistoon on talletettu myös useiden ruotsinkielisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistomateriaalia sekä Porissa ilmestyneen ruotsinkielisen Björneborgs Tidning -lehden aineistoa.

Arkistolla on aktiivinen rooli tiedonvälittäjänä, kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja menneisyyden ilmiöistä kertomisen ja opettamisen asiantuntijana. Aineistot ja arkistotutkijan ammattitaito ovat olleet kiinteä osa yhteiskoulun opetusta. Yhteistyötä tehdään myös Porin muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Valokuvanäyttely säätiön 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Arkiston aineistoja esitellään mielellään myös yleisölle. Vuonna 2019 avattiin Mikaelsgårdenin ja koulun väliseen tunneliin Tunnelbana-niminen valokuvanäyttely. Näyttely muodostuu lähes 200 valokuvasta, joissa tuodaan esille yhteiskoulun, päiväkodin, säätiön ja Porissa toimivien ruotsinkielisten yhdistysten historiaa.

Ota yhteyttä

Anna Kyhä-Mantere

kehitysjohtaja
040 742 5199
anna.kyha-mantere@skib.fi