Skip to content

Koulutus, kulttuuri ja hyvä ikääntyminen

Tällainen on SKiB-säätiö

Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB on vuonna 1919 perustettu sitoutumaton ja yksityinen säätiö, joka edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa.

SKiBin toiminnan kolme osa-aluetta ovat koulutus, kulttuuri ja hyvä ikääntymisen konsepti, Gott åldrande. Ylläpidämme ruotsinkielistä Björneborgs svenska samskola (BSS) -yhteiskoulua ja päiväkotia, tuemme monipuolisesti paikallista kulttuuritoimintaa ja yhteisöllistä senioriasumista.

Säätiön historia: Yli sata vuotta hyvinvointia ja kielellistä rikkautta Porissa

Elinikäisen oppimisen ja kielellisen rikkauden puolesta

Kasvatamme päiväkotimme ja koulumme oppilaista monikielisiä menestyviä nuoria, tuemme ennakkoluulottomasti paikallista kulttuuria ja kannustamme senioriasukkaitamme aktiiviseen, yhteisölliseen arkeen. 

SKiB on monikielisyyttä, yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä, laajaa kulttuuritarjontaa, ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista sekä hienoja tiloja Porin ytimessä. Kohtaamme yhteisömme jäsenet yksilöinä – ajatuksella ja arvostaen.

Myönnämme apurahaa

SKiB-säätiö myöntää vuosittain toiminta-apurahaa ruotsinkielistä toimintaa harjoittaville yhteisöille sekä hankeapurahaa ruotsinkielistä kulttuuria edistäviin hankkeisiin Porissa ja lähialuella.

Lue lisää apurahoista

Arkistomme palvelee

Säätiömme arkistossa säilytetään Björneborgs svenska samskola -yhteiskoulun ja päiväkodin kirjallista materiaalia, ruotsinkielisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistomateriaalia sekä Porissa ilmestyneen ruotsinkielisen lehden aineistoa. Arkisto palvelee tutkijoita ja kaikkia Porin ruotsinkielisen historian jäljistä kiinnostuneita.

Lue lisää arkistomme palveluista