Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Hurdant boende erbjuder era seniorhus?

Mikaelsgården i Björneborgs centrum har 24 seniorbostäder och seniorkvarteret Trekoli har 28 bostäder i två hus: Hilla och Torkel. Bostäderna passar för självständigt boende för de som fyllt 55 år.

Ni har en verksamhetskoordinator. Vilka uppgifter har personen i fråga?

Verksamhetskoordinatorn är en av hörnstenarna i vårt Gott åldrande -koncept som understöds av Werner Petrells fond. Koordinatorn ordnar gemensamt program och hjälper de boende i åldersrelaterade frågor, till exempel hur man får nödvändiga seniortjänster av staden eller privata sektorn om man behöver stöd för att kunna bo självständigt.

Har era seniorhus personal dygnet runt?

Nej, vi erbjuder inte serviceboende. Seniorbostäderna är avsedda för självständigt boende. Vår verksamhetskoordinator är på plats under dagtid, men vi erbjuder inte exempelvis vårdpersonal.

I vilken ålder är hyresgästerna?

Mellan 56 och 93 år.

Ni är en svenskspråkig stiftelse. Talar alla hyresgäster svenska?

Vi erbjuder service och verksamhet på både svenska och finska. För tillfället är de flesta av våra hyresgäster finskspråkiga.

Hurdan gemensam verksamhet ordnar ni?

Vårt Gott åldrande -koncept bygger på gemenskap som en kungstanke. Vi betonar verksamhet och program för alla som vill delta. Vi ordnar gruppgympa, teater- och konsertbesök, vi visar opera- och balettinspelningar, vi ordnar konst- och hantverksklubbar, vi firar högtider och fikar tillsammans. Vi får också besök av barngrupper från daghemmet.