Skip to content
  1. /
  2. Päiväkoti
  3. /
  4. Kielistrategia

Kielistrategiamme

Ruotsin kieltä turvallisessa ympäristössä

BSS Daghemmet päiväkodissa tuemme lapsesi ruotsin kielen kehitystä ikätasoisesti ja yksilöllisesti. Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin lasten käyttämiin kieliin, autamme lasta oikeiden sanojen löytämisessä ja itsensä ilmaisussa. Toimimme pienissä ryhmissä ja pidämme juttutuokioita arkisissa tilanteissa, esimerkiksi vaatteita puettaessa ja riisuttaessa tai ruokailun yhteydessä. 

Myös vanhempien positiivinen asenne ruotsin kieltä kohtaan on tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa ja annamme yksilöllisiä vinkkejä lapsen kielitaidon tukemiseksi.

Meillä lapsesi lähtee kielipolulle

Päiväkodista lapsesi voi jatkaa suoraan Björneborgs svenska samskola -kouluun ja lukioon. Hän voi siis oppia ja puhua ruotsia kanssamme 1-vuotiaasta 19-vuotiaaksi. Kaksikielisyys on monikielisyyttä, joka auttaa myöhemmin muiden kielten oppimisessa.

Näin lapsesi kielitaito kehittyy. Tutustu kattavaan tietopakettiimme:

Tuemme kielen kehitystä ikätasoisesti ja yksilöllisesti

1-2-vuotiaat

1-2 vuotiaiden ryhmissä kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuden tunteeseen. Pienryhmätoimintamme tarjoaa rauhallisen ympäristön pidemmillekin juttutuokioille lasten kanssa.

3-vuotiaat

3-vuotiaat nauttivat saadessaan puhua monipuolisesti. Kielen oppiminen on lapselle hauskaa leikkiä. Päivittäiset juttutuokiot, satuhetket ja kielellä leikittely rikastuttavat lapsen kielitaitoa.

4-vuotiaat

4-vuotiaat puhuvat paljon, haluavat maistella sanoja ja leikkiä niillä. Keskustelemalla esimerkiksi yhdessä luetuista kirjoista pyrimme kehittämään lapsen ilmaisukykyä ja sanavarastoa.

5-vuotiaat

5-vuotiaat harjoittelevat taivutusta ja äänteitä. He ovat todella tiedonjanoisia ja haluavat oppia lisää sanojen avulla. Pyrimme siihen, että lapsi hyödyntää koko kielikapasiteettiaan.

6-vuotiaat

6-vuotiaiden ryhmässä keskustelemme lasten kanssa ruotsiksi sekä erikseen että ryhmässä. Juttelemme saduista, pelaamme pelejä, puhumme arkipäiväisistä asioista ja kuuntelemme lapsen huolia ja hauskoja sattumuksia.

Yli 120 vuotta ruotsinkielistä varhaiskasvatusta Porissa

BSS Daghemmet on yksi Suomen vanhimmista yksityisistä päiväkodeista. Se aloitti toimintansa nimellä Arbetets Vänners Barnträdgård vuonna 1898 Porissa osoitteessa Eteläpuisto 19.