Adress
Mikonkatu 20-22
28100 Björneborg

Mejladresser
fornamn.efternamn@skib.fi

I fråga om - kontakta
understöd - styrelseordförande
ekonomi, fakturering - ekonomidirektören
fastighetservice, Mikaelsgårdens utrymmen - fastighetschefen
Ålderdomshjälpens bostäder - verksamhetsledaren för ålderdomshjälpen
utbildning - Björneborgs svenska samskola, Bss
publikationer - Arkivet

Styrelsen

Ordförande Erik Rosenlew 040 525 6030
Viceordförande Oskar Björndahl 050 539 0058
Sekreterare Liisa Laurila 044 701 1041
Kultur Camilla Molander-Ruuttu 040 583 0675
Kassör David Sundvik 050 574 0176

Administration

Ekonomidirektör Sari Törölä 040 543 4271
Fastighetschef Annika Häggqvist 044 742 0036
Ekonom Christna Norrvik-Franz 044 742 0038
Bokförare Pia Lågland 044 710 9991

Ålderdomshjälpen

Verksamhetsledare Anne Piuhola 044 742 0037
Anträffbar under vardagar i Mikaelsgården

Arkivet

Forskare Tarja Laine 040 592 1111
Öppet enligt behov tis. och tors. kl. 10-13
Andra tider enligt överenskommelse

Vaktmästare

Vaktmästare Juha Vuorsola 044 269 7625
Vaktmästare Thomas Lindelöf 040 705 3464

Fakturering

Adress för nätfaktura TE003702250513
FO-nummer 2250513
Operator för nätfaktura Tieto Oyj
Operator id 3701011385
Skanningstjänst mejl tieto_pl4163@xbs-salo.com
Skanningstjänst post Svenska Kulturfonden i Björneborg sr
PL 4163
02066 DOCUSCAN