Skip to content
 1. /
 2. Kulttuuri
 3. /
 4. Apurahat

Apurahat

Kulttuuriteot tarvitsevat paitsi tekijöitä, myös tukijoita

SKiB tukee vuosittain ruotsinkielisiä yhteisöjä ja jakaa apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille sekä yhteisöille, joilla on ruotsinkielistä toimintaa Porissa tai sen lähialueilla.

SKiB tukee projekteja ja hankkeita, avustaa yhteisöjen varsinaista toimintaa sekä palkitsee taitajia ja ruotsinkielestä kiinnostuneita stipendeillä.

Tältä sivulta löydät tietoa eri avustustyypeistä, myöntämisen kriteereistä, sekä käytännön tietoa, miten hakea apurahoja.

Projektiapurahat

Apurahaa hankkeita tai projekteja varten voivat hakea yhteisöt, työryhmät tai yksityishenkilöt Porin ja lähialueen ruotsinkielistä kulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Projektiapurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat huhtikuussa ja lokakuussa. Tiedon apurahan myöntämisestä saa noin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakuaika on umpeutunut. SKiB:n hallitus tekee päätökset apurahojen saajista. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse.

Lue huolellisesti ohjeet alla ennen hakulomakkeen täyttämistä. Huomioi, että vain alla olevan linkin kautta tulleet hakemukset huomioidaan.

Toiminta-apurahat

Toiminta-apurahaa myönnetään yhteisöjen varsinaiseen toimintaan, mutta ei projekteihin.

Toiminta-apurahaa myönnetään kalenterivuodelle ja hakuaika on aina lokakuussa. Tiedon apurahan myöntämisestä saa vuodenvaihteessa. SKiB:n hallitus tekee päätökset apurahojen saajista. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse.

Lue huolellisesti ohjeet ennen hakulomakkeen täyttämistä. Huomioi, että vain linkin kautta tehdyt hakemukset huomioidaan.

Stipendit

SKiB tukee ruotsin kielestä kiinnostuneita stipendeillä. Lue huolellisesti alla olevat ohjeet ennen stipendihakemuksen tekemistä.

Alta löydät tietoa eri tukimalleista, sekä mitä tulee huomioida ennen kuin täytät hakemuksen.

Voimme myöntää avustusta projekteille ja varsinaiselle toiminnalle. Lisäksi myönnämme vuosittain stipendejä.

Toiminta-apurahaa haetaan lokakuussa, projektiapurahaa huhtikuussa ja lokakuussa. Stipendejä voi anoa mihin vuodenaikaan tahansa.

On olemassa rajoituksia, mitä voimme tukea. Säätiön perustajan tahto on tukea paikallisia kulttuuripyrkimyksiä, joilla on yhteys ruotsin kieleen, ja tätä tahtoa meidän on noudatettava.

Samat periaatteet koskevat kaikkia tukimuotoja ja voivat liittyä seuraaviin alakategorioihin:

 • Kirjallisuus
 • Taide
 • Musiikki
 • Historia
 • Yleinen kulttuuri
 • Kielen edistäminen
 • Yhteiskuntapalvelu
 • Urheilu

Stipendit voivat liittyä seuraaviin alakategorioihin:

 • Työharjoittelu ruotsin kielellä
 • Opintomatkat/-kurssit ruotsin kielellä
 • Kilpailumatkat urheilussa tai muussa harrastustoiminnassa ruotsin kielellä
 • Jotta voi saada avustuksen tai stipendin SKiB-säätiöltä täytyy hakemuksesta käydä selvästi ilmi yhteys ruotsin kieleen, ruotsinkieliseen kulttuuriin tai kulttuuriperintöön Porin seudulla.
 • Suojelemme ruotsin kieltä. Niinpä projekti voi liittyä ruotsin kielen oppimiseen.
 • Kulttuuri on kaiken kaikkiaan laaja käsite ja rajanveto voi olla vaikeaa. Kulttuuripyrkimys voi olla teatteriesitys, kirjaprojekti, luento, satuhetki, tapahtuma – tapa olla yhteydessä yleisöön. SKiB-säätiön hallitus ottaa kantaa siihen, miten pyrkimys täyttyy.

Yllä lueteltiin mahdollisia tapoja jakaa tukea. Jos tukea ei saa liittyy se yleisimmin siihen, että yllä mainitut kriteerit eivät täyty. Emme tue myöskään tarjoiluja, materiaalihankintoja, työllistämistä tai juhlia. Poikkeuksia esiintyy näissäkin, jos tavoitteet muuten täyttyvät. Voi esimerkiksi olla mahdollista hankkia projektiin liittyvää kirjallisuutta, mutta ei porakonetta. Projekti voi tarvita osa-aikaista henkilökuntaa, mutta ei vakituista.

Ole tarkkana, että täytät hakemuksen oikeassa kategoriassa. Jos haet tukea yhteisön varsinaiselle toiminnalle täytä lomake toiminta-apurahalle. Projekteille ja stipendeille on omat hakemuksensa. Ole myös tarkkana kun valitset alakategoriaa, eli jos haet projektiapurahaa, valitse myös projektityyppi.

 • Käsittelemme hakemuksia yksityishenkilöiltä, työryhmiltä sekä yhteisöiltä.
 • Jos apurahaa hakee enemmän kuin yksi yksityishenkilö, muodostatte työryhmän. Hakemuksessa tulee antaa työryhmälle nimi. Myöhemmin kysytään myös työryhmän yhteyshenkilöä ja muita jäseniä.
 • Jos hakijalla ei ole y-tunnusta eli tilitiedot ovat yksityiset, tulee tilitietojen täsmätä hakijan kanssa.
 • Kaikki tuet, jotka ylittävät 1 000 euroa ilmoitetaan verohallintoon.
 • Jos työryhmä haluaa verotussyistä jakaa avustussumman jäsenten kesken, tulee kaikkien ryhmän jäsenten ilmoittaa henkilö- ja tilitietonsa hakemuksessa.
 • Yritykset ja kunnat voivat hakea tukea vain yksittäisille projekteille.

SKiB-säätiöllä on kiinteät hakuajat projektiapurahoille (huhtikuu ja lokakuu) sekä toiminta-apurahoille (lokakuu). Stipendejä voi anoa mihin vuodenaikaan tahansa. Kaikki hakijat saavat tiedon apurahasta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakuaika on umpeutunut/ stipendianomus on vastaanotettu.

Kaikki hakemukset tulee lähettää hakemusportaalin kautta, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista. Vain ne hakemukset, jotka tulevat hakemusportaaliin huomioidaan. Annamme tarvittaessa tukea hakemusportaalin käytössä.

Hakulinkki on aktiivinen verkkoisivuillamme aina kun hakuaika on käynnissä.

Projektiapurahaa myönnetään yhteisöjen, työryhmien tai yksityishenkilöiden projekteille, jotka edistävät ruotsinkielisiä kulttuuripyrkimyksiä Porissa ja sen lähialueilla.

Hyvä hakemus on selkeä, tiivis ja harkittu. Sen pohjana toimii projektisuunnitelma, joka edistää paikallista, ruotsinkielistä kulttuuria ja vastaa peruskysymyksiin mitä, miten, miksi, kenelle, koska. Hyvässä hakemuksessa ei ole liikaa liitetiedostoja. Portaalimme hyväksyy korkeintaan kolme liitetiedostoa, joten mieti aina, että liität juuri projektin kannalta olennaiset tiedostot, mutta et mitään ylimääräistä vain tavan vuoksi. Kaiken tiedon, jonka lähetät meille, tulee antaa lisäarvoa juuri sinun hakemuksellesi. Esittele selvästi, mitä tavoittelet projektilla ja mitä haluat saavuttaa. Esittele myös itsesi tai työryhmäsi.

Ole tarkka, avoin ja yksityiskohtainen kun kerrot projektin budjetista ja muista mahdollisista rahoittajista. Yleisimmin ei ole tarkoitusl, että SKiB-säätiö rahoittaa koko projektin.

Kaikki hakemukset edellyttävät vahvaa tunnistautumista. Hakemuslomakkeen löydät hakuaikana, huhtikuussa ja lokakussa täältä.

Yhteisöt, joilla on ruotsinkielistä toimintaa Porissa tai sen lähialueilla voivat anoa toiminta-apurahaa.

Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös, mukaan lukien toimintakertomus, tulos ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastuskertomus. Hakemukseen tulee myös liittää tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hyvä hakemus on selkeä, harkittu ja tiivis. Se pohjautuu tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan ja vastaa kysymyksiin, miten tuki on ajateltu käyttää, miksi, mitä se mahdollistaa mikä on sen kohderyhmä.

Kaikki hakemukset vaativat vahvan tunnistautumisen. Hakulomake aktivoidaan hakuaikana lokakuussa.

SKiB-säätiö voi myöntää stipendin neljästä syystä. Kolme ensimmäistä stipendityyppiä liittyvät ruotsin kielen oppimiseen:

 1. Opiskelijan suorittaessa työharjoittelun ruotsiksi
 2. Vaihto-opiskelu ruotsin kielen vahvistamiseksi
 3. Ruotsin kielen vahvistaminen kurssin avulla

Nämä stipendit ovat 150-900 euron suuruisia. Työharjoittelua tuemme 150 euroa viikossa maksimissaan kuudelta viikolta. Jos työharjoittelu, vaihto-opiskelu tai kurssi on pidempi, arvioidaan summa tapauskohtaisesti, kutenkin niin että stipendi on korkeintaan 900 euroa hakijaa kohden.

Lisäksi voivat nuorisoyhdistykset, -yhteisöt ja nuoret, jotka yksilöinä kilpailevat aktiivisesti omassa lajissaan, hake stipendiä silloin kun hakemuksessa pystytään osoittamaan yhteys ruotsin kieleen. Yhteys voi olla esimerkiksi kilpailumatka toiseen pohjoismaahan.

Näissä tapauksissa stipendi on yksilöille korkeintaan 500 euroa sekä yhdistyksille ja joukkueille korkeintaan 2 000 euroa.

Samat yksilöt/joukkueet, joille on myönnetty stipendi eivät yleensä voi saada uutta stipendiä samana tai seuraavana kalenterivuotena, jolloin stipendi on myönnetty. Kaikissa tapauksissa priorisoidaan hakijat, joille ei aikaisemmin ole myönnetty stipendiä.

Kuka voi hakea?

Kaikki stipendit ovat tarkoitettu yksilöille, jotka asuvat Satakunnassa sekä joukkueille ja yhdistyksile, joiden kotikunta on Satakunnassa. Stipendejä voi hakea mihin vuodenaikaan tahansa. Tiedon stipendin myöntämisestä saa kahden kuukauden kuluessa siitä kun hakemus on vastaanotettu. Jos stipendiä ei myönnetä johtuu se todennäköisimmin siitä, että hakukriteerit eivät ole täyttyneet tai että stipendejä on jo myönnetty sitä varten budjetoitu määrä.

Kaikki hakemukset vaativat vahvan tunnistautumisen. Hakulomakkeen löydät täältä.

Edellytämme että projektin päätyttyä raportoit kolmen kuukauden kuluessa siitä, miten tuki on käytetty. Tukea ei myönnetä hakijalle, joka ei ole raportoinut aikaisemman tuen käytöstä.

Olemme yhteydessä sähköpostitse kaikkiin hakijoihin noin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakuaika on umpeutunut. Stipendejä voi hakea mihin vuodenaikaan tahansa ja tieto näistä tulee yleensä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä kun stipendianomus on vastaanotettu. Huomioithan, että loma-ajat voivat pidentää vastausaikaa.

Jos hakemuksellesi ei myönnetä tukea johtuu se yleisimmin siitä, että hakemuksesi ei vastaa säätiön tavoitetta. Saamme kokoa ajan enemmän hakemuksia, joten hyvän projektin/toiminnan hyvin mietityllä ja -laaditulla hakemuksella on paremmat mahdollisuudet saada apurahaa.

Projektiapuraha tulee käyttää viimeistään hakemusta seuraavan kalenterivuoden aikana. Jos apurahan maksua ei ole pyydetty viimeistään hakemista seuraavan kalenterivuoden aikana, menetät oikeuden apurahaan, mutta voit anoa sitä uudestaan.

Toiminta-apurahaa haetaan aina lokakuussa seuraavalle kalenterivuodelle. Jos maksua ei ole pyydetty hakemista seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää yhteisö oikeuden tukeen, mutta voi hakea tukea lokakuussa uudestaan.

Kaikki hakijat saavat tiedon apurahan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä sähköpostitse. Myönnettyjen apurahojen viesteissä on myös linkki, jolla apurahan maksua voi pyytää. Apuraha maksetaan neljän viikon kuluessa pyynnön lähettämisen jälkeen.

Apurahan maksun tulee tapahtua viimeistään hakemista seuraavana kalenterivuotena. Jos et tässä ajassa pyydä maksua palaa tuki SKiB-säätiölle. Voit kuitenkin aina anoa uutta apurahaa.

Haluamme auttaa mahdollistamaan erilaisia projekteja ja toimintaa.

Erilaiset projektit tavoittavat yleisön vain markknoimalla niitä. Projektinvetäjänä/tapahtuman järjestäjänä sinä vastaat sen markkinoinnista.

Markkinointi ja viestintä auttaa sinua saamaan näkyvyyttä projektillesi. Meitä se auttaa jakamaan tietoa siitä, mitä teemme. Siksi on tärkeää, että mainitset SKiB-säätiön tukijana aina projektisi /toiminnan mahdollistamisen yhteydessä ja kun kerrot projektista.

Käytä logoamme sopivissa paikoiss, tägää meidän sosiaalisissa mediossa tunnuksella #SKiB, mainitse meidät teksteissä, mahdollisissa lehdistötiedotteissa ja haastatteluissa. Huomioi, että Svenska Kulturfonden i Björneborg ei ole sama kuin Svenska Kulturfonden, joka myös myöntää apurahoja.

Voit ladata graafisia materiaalejamme osoitteessa skib.fi/mediapankki.

Lisätietoa apurahoista antaa säätiön kehitysjohtaja Anna Kyhä-Mantere, 040 742 5199, anna.kyha-mantere@skib.fi.