Skip to content

Speciallärare sökes

Har du någonsin funderat på att jobba som lärare i en unik språkmiljö? Vill du vara med och utveckla specialundervisningen i en framåtsträvande språköskola? Nu har du din chans! Vi i Björneborgs svenska samskola söker en speciallärare till vårt glada gäng.

Som speciallärare kommer du att jobba i nära samarbete med skolans två speciallärare, skolans övriga lärare samt elevvårdsteamet.

Vi värdesätter: Modern helhetssyn på undervisning, samarbetsförmåga och intresse för utvecklingsarbete.

Vi erbjuder: Delaktighet i utvecklandet av lärmiljön, stöd och möjlighet till fortbildning, en trevlig arbetsgemenskap och hjälp med att ordna boende.

Arbetet inleds: 01.08.2024.

Behörighetskrav: i enlighet med F 986/1998.

Ansökningtiden utgår 30.4.2024. Sänd in din ansökan till: bss@bjss.fi

Kontaktperson Rektor Patrik Grannas, tel. 044-7485784, patrik.grannas@bjss.fi.

BSS utgör en unik svensk kulturbärande lärmiljö i en primärt finskspråkig omgivning. Skolan är därför ett attraktivt val för familjer som värdesätter flerspråkighet och språkpedagogisk expertis inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasium.