Skip to content

SKiB Kampus arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Voittanut ehdotus on “Damgambit” ja sen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.

SKiB Kampus hankkeen suunnitelma sisältää olemassa olevien koulurakennusten tilamuutoksia ja uudisrakennuksena toteutettavan kulttuurirakennuksen. Kulttuurirakennus pitää sisällään uusien opetustilojen lisäksi monipuolisia ja monikäyttöisiä kulttuuritiloja, joista osa tulee olemaan avoimia kaikille kaupunkilaisille. Uudisrakennus sijoittuu Eteläpuiston varrelle, joka asettaa rakennukselle kaupunkikuvallisesti korkeat vaatimukset.

– Voittaneessa ehdotuksessa yhdistyvät tasapainoisella tavalla luonteva asema kaupunkikuvassa ja tilaohjelman toimiva ratkaisu. Damgambit liittää laajennusosan olemassa oleviin rakennuksiin kauniisti muodostaen kutsuvan ja lämminhenkisen koulukampuksen Eteläpuiston ja Mikonkadun kulmaan, toteaa kutsukilpailun palkintolutakunnan puheenjohtaja arkkitehti Petri Piirta.

Arkkitehtikilpailu toteutettiin kutsukilpailuna yhteistyössä SAFA:n kanssa ja noudattaen SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailuun kutsuttiin toimistoja, joilla on kokemusta koulu- ja
kulttuurirakennusten suunnittelusta. Kaikki kutsutut toimistot antoivat ehdotuksensa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja ja johtava rehtori Martin Hartman, martin.hartman@skib.fi, puh 044 986 2364