Hoppa till innehåll

Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter

Tillbaka

Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter

Livet ger mer då man kan möta det främmande med empati, ta ansvar för sig själv och andra och vara en del av en flerspråkig kulturmiljö. Vill du vara med och utveckla kunskaper som krävs i morgondagens värld?

Björneborgs svenska samskola är en dynamisk lärmiljö, som uppmuntrar till nyfikenhet. Det är en miljö med stark samhörighet och vi-anda där elever ges möjligheter att utveckla sina styrkor tillsammans med engagerade lärare. Hos oss växer nyfikna barn till modiga ungdomar som kan tänka självständigt, uttrycka sig själva och som får vänskapsband genom hela livet.

BSS utgör en unik svensk kulturbärande lärmiljö i en primärt finskspråkig omgivning. Skolan är därför ett attraktivt val för familjer som värdesätter flerspråkighet och språkpedagogisk expertis inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasium.

Vi värdesätter
Modern helhetssyn på undervisning, samarbetsförmåga, intresse för utvecklingsarbete och behörighet att undervisa finska i grundskolan.

Vi erbjuder
Pedagogiskt innovativt arbete, delaktighet i utvecklandet av lärmiljön, stöd och möjlighet till fortbildning och en trevlig arbetsgemenskap.

Sök nu!
Behörighetskrav: i enlighet med F 986/1998
Ansökningstiden utgår 25.4.2023.
Sänd in din ansökan till: bss@bjss.fi
Kontakt: rektor Patrik Grannas, tel. 044 748 5784.

Björneborgs svenska samskola (BSS) erbjuder en lärostig som sträcker sig från daghem till gymnasiet. Skolan är privat och grundades 1892. Skolan upprätthålls av Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB), en stiftelse som arbetar för flerspråkighet, livslångt lärande, tolerans och jämlikhet i Björneborg och Satakunta.