Hoppa till innehåll

Timlärare i huvudsyssla i svenska och litteratur och engelska

Tillbaka

Timlärare i huvudsyssla i svenska och litteratur och engelska

Livet ger mer då man kan möta det främmande med empati, ta ansvar för sig själv och andra och vara en del av en flerspråkig kulturmiljö. Vill du vara med och utveckla kunskaper som krävs i morgondagens värld?

Björneborgs svenska samskola är en dynamisk lärmiljö, som uppmuntrar till nyfikenhet. Det är en miljö med stark samhörighet och vi-anda där elever ges möjligheter att utveckla sina styrkor till­sammans med engagerade lärare. Hos oss växer nyfikna barn till modiga ungdomar som kan tänka självständigt, uttrycka sig själva och som får vänskapsband genom hela livet.

Bss utgör en unik svensk kulturbärande lärmiljö i en primärt finskspråkig omgivning. Skolan är där­för ett attraktivt val för familjer som värdesätter flerspråkighet och språkpedagogisk expertis inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasium.

Vi värdesätter
Modern helhetssyn på undervisning, samarbetsförmåga och intresse för utvecklingsarbete.

Vi erbjuder
Pedagogiskt innovativt arbete, delaktighet i utvecklandet av lärmiljön, stöd och möjlighet till fortbildning och en trevlig arbetsgemenskap.

Sök nu!
Behörighetskrav: i enlighet med F 986/1998
Ansökningstiden utgår 31.5.2023.
Sänd in din ansökan till: bss@bjss.fi
Kontakt: rektor Susanna Blomquist, tel. 044 243 2531.