Hoppa till innehåll
Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB on sitoutumaton ja yksityinen säätiö, joka edistää monikielisyyttä, elinikäistä oppimista ja suvaitsevaa, tasa-arvoista kehitystä Porissa ja Satakunnassa

Styrelsen

Stiftelsens styrelse

SKIB har en styrelse som leder stiftelsens verksamhet, ansvarar för att stiftelsens tillgångar förvaltas ansvarsfullt och ser till att stiftelsens syfte uppfylls.

Styrelsens medlemmar

Oskar Björndahl
Ordförande
050 539 0058
Camilla Molander-Ruuttu
Vice ordförande
040 583 0675
Liisa Laurila
Sekreterare
050 376 6544
David Sundvik
Kassör
050 574 0176
Erik Rosenlew
Medlem
040 525 6030